Now showing items 64-83 of 330

  • Návrh dopravního zklidnění vybrané části obce Hovorčovice 

   Author: Brzek Lukáš; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Coufal JIndřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Téma této diplomové práce je analýza současného stavu dopravní situace ve vybrané části obce Hovorčovice. Hlavním cílem je navrhnout stavební a organizační změny, které povedou k zlepšení dopravy v oblasti křižovatky a ...
  • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury na území Pražské památkové rezervace 

   Author: Havelka Martin; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Černý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-24)
   Předmětem diplomové práce "Návrh koncepce cyklistické infrastruktury na území Pražské památkové rezervace" je zhodnotit současný stav cyklistické dopravy, prověřit možná řešení, sjednotit přístup k problematice a navrhnout ...
  • Návrh koncepce rozmístění kontaktních míst Pražské integrované dopravy 

   Author: Zvěřina Karel; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Hlavním cílem je na základě analýzy prodeje časových jízdenek od společnosti DPP, rozborem návštěvnosti informačních středisek a vyhodnocením ankety zhodnotit stávající možnosti kontaktních míst v síti PID, zjistit preference ...
  • Návrh koordinace řízených křižovatek v ulicích Čs. armády a Vítězná v Kladně 

   Author: Husák Tomáš; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh multimodálních přepravních uzlů - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží v Praze 

   Author: Rogalewiczová Julie; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh multimodálních přepravních uzlů - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží v Praze" je zhodnocení současného stavu cyklistické infrastruktury v rámci řešené oblasti, definování fází multimodální ...
  • Návrh nového komunikačního propojení ulic Milady Horákové a Železničářů v Kladně 

   Author: Votava Tomáš; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Černý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení stávajícího stavu, na jehož základě řeší zpracovatel možnosti nového dopravně - technického uspořádání zadané lokality. Cílem práce je návrh pro zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti ...
  • Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná - Ďáblická 

   Author: Splítek Jiří; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Petr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem práce „Návrh nového uspořádání světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná - Ďáblická“ je seznámit se s lokalitou, skrz analýzu nehodovosti zhodnotit bezpečnostní rizika a následně na základě provedeného ...
  • Návrh obchvatu silnice I/20 kolem Blatné 

   Author: Slováček Matěj; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Návrh opatření k minimalizaci hluku v ulici Hrnčířská v Kutné Hoře 

   Author: Nedvěd Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Puš Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Problematika hluku ze silniční dopravy v městské zástavbě je velmi často diskutovaným tématem. Hluk ve městech je možné řešit pomocí organizačních opatření nebo opatřeními stavebními. Diplomová práce navazuje na bakalářskou ...
  • Návrh opatření k minimalizaci hluku z dopravy na město Mýto 

   Author: Kreuzer Tomáš; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Cílem této práce je nalezení vhodného řešení problému s nadměrným hlukem z dopravy na průtahu městem Mýto. V řešení je využito znalostí získaných z terénního měření, které bylo provedeno v rámci bakalářské práce. Navrhovaný ...
  • Návrh opatření k přestavbě I/2 a I/12 na uspořádání 2+1 ve SčK 

   Author: Šatra Petr; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Hrnčíř Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami 

   Author: Fryc Leopold; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh opatření na úseku a křižovatkách ulice Žežická v Příbrami" je analýza stávajícího stavu světelně řízené křižovatky ulic Žežická x Podbrdská x Karla Kryla, světelně řízené křižovatky u OC ...
  • Návrh opatření pro zvýšení bezpečnosti dopravy v oblasti Prahy 6 

   Author: Pohl Stanislav; Supervisor: Trešl Jan; Opponent: Burgr Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Návrh propojení vybraných komunikací s plánovanou západní částí obchvatu Českých Budějovic 

   Author: Pavlík Michal; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Mráz Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) 

   Author: Mašínová Kateřina; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem diplomové práce Návrh přeložky ulice Vídeňská v Praze (úsek Kunratická spojka - Zelené domky) je analýza současné dopravní situace v ulicích Vídeňská a Libušská v Praze, a to včetně prognózy intenzit a vyhodnocení ...
  • Návrh rekonstrukce křižovatky okružního typu na Bukově v Ústí nad Labem 

   Author: Plánková Denisa; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Zůbek Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh rekonstrukce křižovatky v Litoměřicích 

   Author: Beneš Josef; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh rozvoje městské hromadné dopravy v Jihlavě 

   Author: Trojan Karel; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Návrh řešení cyklotrasy podél silnice II/283 mezi obcemi Semily a Libštát 

   Author: Kupka Tomáš; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh řešení úprav průtahu silnice II/610 v Brandýse nad Labem 

   Author: Málek Martin; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-13)
   Předmětem diplomové práce "Návrh řešení úprav průtahu silnice II/610 v Brandýse nad Labem" je prověřit stávající stav průtahu silnice II/610, zaměřit se na problematická místa průtahu, problematiku vedení chodců a cyklistické ...