Now showing items 104-123 of 330

  • Obchvat obce Pňov-Předhradí - přeložka I/38 

   Author: Müller Filip; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem diplomové práce je vypracování studie přeložky silnice I/38, jejíž průtah v současné době prochází obcemi Nová Ves I, Pňov-Předhradí a Oseček, a její napojení na plánovaný severní obchvat Kolína, jehož návrhem ...
  • Obchvat Písnice 

   Author: Matějček Radek; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Obnova železniční trati Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží 

   Author: Maléř Čeněk; Supervisor: Novotný Vojtěch; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem této diplomové práce je posouzení možnosti a návrh obnovy železniční trati v úseku Kamenický Šenov - Kamenický Šenov horní nádraží. Provoz na této trati byl ukončen v roce 1979. Cílem obnovy železnice je primárně ...
  • Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze 

   Author: Nováček Ondřej; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze" je analýza a návrh úpravy systému preferenčních opatření na Vídeňské ulici v Praze. Cílem je, na základě vyhodnocení průzkumů a zjištění ...
  • Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Mostě 

   Author: Luncar Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Johanidesová Adéla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce ,,Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Mostě" je analýza současného stavu bezbariérové dopravy ve městě Mostě. Na základě zjištěných nedostatků, navrhnout opatření vedoucí k ...
  • Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Opavě 

   Author: Dočekalová Zuzana; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Krčálová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-29)
   Cílem diplomové práce "Optimalizace bezbariérové dopravy a bezbariérových tras v Opavě" je analýza současného stavu bezbariérové dopravy a bezbariérových tras ve vybraném městě. Na základě získaných informací je pak ...
  • Optimalizace cyklistické infrastruktury v Šumperku 

   Author: Rakovská Michaela; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Černý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace cyklotras a cyklistických komunikací v Písku 

   Author: Hanzl Jiří; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Kovařík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace dopravní obsluhy v oblasti Jablonec n. N. - jih 

   Author: Hušek Jakub; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Pospíšil Otto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Optimalizace dopravní prostupnosti územím Prahy 11- Jižní Město 

   Author: Mitiska Jan; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Buzák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace dopravní prostupnosti územím Prahy 11 - Jižního Města" je analýza současného stavu dopravního toku na síti městské části, nalezení kritických míst s ohledem na dopravní situaci a ...
  • Optimalizace dopravního řešení stavby Jižní spojky v Hradci Králové 

   Author: Ženíšek Ivan; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Hrnčíř Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Předmětem této diplomové práce je optimalizace a posouzení návrhu stavby Jižní spojky v Hradci Králové. Hlavní podklad pro zhotovení práce byla použita studie z roku 2014 od firmy AF - CityPlan s.r.o. V první části diplomové ...
  • Optimalizace dopravního řešení v centru Jihlavy pomocí mikroskopické simulace 

   Author: Mojžyšek Tomáš; Supervisor: Hofhansl Petr; Opponent: Joukl Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem této závěrečné práce je optimalizace dopravního řešení v centru města Jihlavy s ohledem na preferenci městské hromadné dopravy. Vytvoření mikroskopického modelu dopravního uzlu Znojemská x Hradební (II/523 x ...
  • Optimalizace dopravy ulice Nuselské v Praze 4 

   Author: Duda Vít; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hnětkovská Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace městské hromadné dopravy v Děčíně 

   Author: Puhlovský Zdeněk; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Optimalizace MHD v Ústí nad Labem 

   Author: Srp Roman; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Jacura Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí 

   Author: David Vitouš; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Čurda Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy u železniční stanice v Úvalech a přilehlém okolí" je analýza stávajícího stavu dopravní situace ve vymezených oblastech města a na základě této analýzy a vyhodnocení ...
  • Optimalizace organizace dopravy ve čtvrti Svárov v jihovýchodní části České Lípy 

   Author: Hummelová Eva; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Samšiňák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem této diplomové práce "Optimalizace organizace dopravy ve čtvrti Svárov v jihovýchodní části České Lípy" je analýza stávajícího charakteru provozu v dané oblasti, zahrnující možnosti pohybu chodců, zhodnocení stavu ...
  • Optimalizace parkovacích ploch v blízkosti žst. Říčany 

   Author: Malý Filip; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Svetlík Marián
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Optimalizace protihlukových opatření na dálnici D1 vůči zástavbě obce Slavníč 

   Author: Hunal Lukáš; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-30)
   Předmětem diplomové práce je optimalizace protihlukových opatření na dálnici D1 vůči zástavbě obce Slavníč. Úvodní část práce seznamuje s důležitými pojmy a legislativou v oblasti dopravního hluku a shrnuje závěry a výsledky ...
  • Optimalizace přestupního uzlu Brno - Královo pole 

   Author: Konkolský Lukáš; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)