Now showing items 84-103 of 330

  • Návrh stavebních úprav části ulice Podbělohorská v Praze 5 

   Author: Zeman Marek; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Návrh stavebních úprav ulic Kleinerova, Cyrila Boudy, Jaroslava Kociána v Kladně 

   Author: Přibyl Martin; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh stavebních úprav ulic Vítězná a Československé armády v Kladně 

   Author: Kymr Zdeněk; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Návrh technického řešení obchvatu obce Uhlířské Janovice 

   Author: Kalina Miroslav; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Nentvich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh tramvajového propojení ve směru (Zlíchov) - Dvorce - Pankrác 

   Author: Skaloš Ivan; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh úprav části ulice Americká v Kladně 

   Author: Hruška Adam; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce je zhodnotit současný stav řešeného úseku ulice Americká a na základě této analýzy navrhnout nové příčné uspořádání komunikace za účelem zklidnění dopravy.
  • Návrh úprav náměstí Karla Kindla v Kladně 

   Author: Košut Petr; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Náměstí Karla Kindla se nachází v severozápadní části města Kladna. V současnosti je náměstí řešené jako šestiramenná okružní křižovatka s nesymetrickým středovým ostrovem, na němž se nachází pomník obětem druhé světové ...
  • Návrh úprav silnice II/272 v okrese Nymburk 

   Author: Fiala Pavel; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce je provedení bezpečnostní inspekce silnice II/272 v úseku Český Brod - Benátky nad Jizerou. Dalším bodem je nalezení nejrizikovějšího místa silnice II/272 a návrh úpravy tohoto místa tak, aby ...
  • Návrh úprav tratě Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun 

   Author: Kuběna Rudolf; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Návrh úprav ulice Československého exilu v Praze 

   Author: Gallia Jan; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Cihlář Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-25)
   Ulice Československého exilu, která je jednou z páteřních komunikací na území Modřan, vznikla při stavbě sídliště na přelomu 70. a 80. let 20. století. Od té doby neprošla žádnou zásadní rekonstrukcí a v současné době již ...
  • Návrh úprav ulice Katovická ve Strakonicích 

   Author: Radka Krumpová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Návrh úprav ulice Katovická ve Strakonicích" je analyzovat současný stav Katovické ulice. Dále pak navrhnout varianty úprav Katovické ulice po zprovoznění tzv. Severního dopravního půloblouku.
  • Návrh úprav úseku silnice II/448 

   Author: Grabovská Lada; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá pozemní komunikací II/448 v úseku Olomouc - Ústín. Obsahuje analýzu současného stavu se zaměřením na bezpečnost dopravy pro jednotlivé účastníky provozu. Cílem této práce je zpracování dvou návrhů ...
  • Návrh úprav úseku ulice Hornoměcholupská 

   Author: Skalický Michal; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Jakovec Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem této diplomové práce ,,Návrh úprav úseku ulice Hornoměcholupská v Praze" je příprava dokumentace pro projekt napojení obchodního centra na ulici Hornoměcholupskou, která se nachází na katastrálním území městské ...
  • Návrh úprav v oblasti Malešického náměstí v Praze 10 

   Author: Šíma Radim; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce je analýza Malešického náměstí a přilehlých komunikací se zaměřením na individuální automobilovou dopravu, dopravu v klidu a problematiku chodců. Smyslem analýzy je najít nedostatky a variantně ...
  • Návrh zóny 30 ve vybrané části Chocně 

   Author: Onik Marek; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Janošec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem Zóny 30 ve vybrané lokalitě města Choceň. Cílem práce je rozbor současného stavu s analýzou dopravních nehod, provedení dopravního průzkumu a dopravy v klidu. Výstupem je návrh možných ...
  • Návrhy ke zvýšení bezpečnosti silnice I/7 ve Středočeském kraji 

   Author: Kalina Tomáš; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Tothová Dagmar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce "Návrhy ke zvýšení bezpečnosti silnice I/7 ve Středočeském kraji" se zabývá zhodnocením stávajícího stavu komunikace pomocí provedení bezpečnostní inspekce a analýzy nehodovosti s navrženými úpravami ...
  • Nehodovost na vybraných křižovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

   Author: Kecherová Kamila; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Dont Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných křižovatkách v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup při analýze smrtelných dopravních nehod. Současně ve spolupráci s ústavem aplikované ...
  • Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

   Author: Kácovský Jaroslav; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup analýzy dopravní nehodovosti a nastínit nový vhodnější, který by vedl ke snížení ...
  • Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti 

   Author: David Smeták; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Sysala Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Nehody cyklistů v Praze a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti" je nejprve prvotní analýza statistik dopravní nehodovosti cyklistů na území hl. města Prahy. Dále se práce zabývá ...
  • Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID 

   Author: Švasta Jakub; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Nízkokapacitní a poptávková doprava v PID" je popis konceptu nízkokapacitní poptávkové dopravy a nalezení možností jeho uplatnění v rámci systému Pražské integrované dopravy tak, aby jeho využití ...