Now showing items 14-33 of 330

  • Dopravní obsluha Kdyňska veřejnou hromadnou dopravou 

   Author: Beneš Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Dopravní obsluha okolí Vinohradské ulice 

   Author: Beneš Jiří; Supervisor: Brožová Blanka; Opponent: Svetlík Marián
   Diplomová práce se zabývá současným stavem veřejné hromadné dopravy v okolí Vinohradské ulice a možnostmi zlepšení podmínek pro cestující veřejnou hromadnou dopravou. V práci je navržena úprava zastávek I. P. Pavlova v ...
  • Dopravní obsluha rekreačního centra Monínec 

   Author: Bobková Věra; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Tillinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Diplomová práce se zabývá dopravní dostupností rekreačního centra Monínec, který se nachází ve Středních Čechách. Analyzuje stávající dopravní dostupnost veřejnou hromadnou dopravou a individuální automobilovou dopravou. ...
  • Dopravní obslužnost Benešovska 

   Author: Jan Kruntorád; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní obslužnost Benešovska" je analýza současného stavu dopravní obslužnosti vybrané části okresu Benešov a návrh nového stavu dopravní obsluhy. Cílem práce je návrh takového systému, který ...
  • Dopravní řešení historického centra Čelákovic 

   Author: Zpěváčková Karolína; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Gallia Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení historického centra Čelákovic" je analyzovat současnou dopravu v historickém centru města v oblasti ohraničené ulicemi Rybářská, Na Hrádku, Kostelní, Matěje Červenky, Husova a ...
  • Dopravní řešení propojení silnic I/20 a I/34 - České Budějovice 

   Author: Němec Lukáš; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě 

   Author: Michal Nevoral; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Trojan Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Dopravní řešení sídliště Na Slunci v Jihlavě" je analyzovat současný stav části sídliště východně od Brtnické ulice včetně jejího napojení na okolní uliční síť. Analýza sestává mimo jiné z rozboru ...
  • Dopravní zklidnění průtahu městskými částmi Ďáblice a Březiněves 

   Author: Žáček Martin; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Novotný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hluková zátěž obce Hrušová 

   Author: Svatá Vendula; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hluková zátěž obce Olbramovice 

   Author: Světlíková Eva; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Humanizace prostoru místní komunikace na průtahu silnice II/355 v obci Holetín 

   Author: Ondráček Vít; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Zderadička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Informační systém PID při výlukách a mimořádných událostech 

   Author: Cihelková Martina; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Šubrt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Diplomová práce je zaměřena na problematiku informačních systémů PID při výlukách a mimořádných událostech. Práce popisuje jednotlivé druhy informačních systémů a jejich strukturu, která je použita v PID. Systémy jsou ...
  • Informační systémy ve veřejné hromadné dopravě na internetu 

   Author: Trenkler Pavol; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Podolák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Integrace městské a příměstské dopravy v Hradci Králové 

   Author: Marek Jan; Supervisor: Šimůnek Jan; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Integrovaný dopravní systém Tatry 

   Author: Matta Lukáš; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Andelek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Predmetom diplomovej práce je vytvoriť všeobecný koncept možnosti zavedenia integrovaného dopravného systému v regióne Tatry s cieľom zefektívnenia a zatraktívnenia verejnej hromadnej dopravy. Diplomová práca poukazuje na ...
  • Komplexní úprava průtahu oblastí Horní Kopečná v Liberci 

   Author: Janošec Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této diplomové práce "Komplexní úprava průtahu oblastí Horní Kopečná v Liberci" je analyzovat současný stav, vyhodnotit bezpečnostní rizika a na základě této analýzy vytvořit návrh, který tato rizika eliminuje a ...
  • Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v obci Byšice 

   Author: Dostál Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Zárubová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy v obci Byšice. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky za účelem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
  • Koncepce cyklistické dopravy v Humpolci 

   Author: Voplakal Libor; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Brzoň Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko 

   Author: Dreherová Kateřina; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko" je analýza současného stavu cyklistických komunikací ve vybraném okolí obce Plasy, nová koncepce a návrh lokálních řešení, které povedou ke ...
  • Koncepce cyklistické dopravy ve Strakonicích 

   Author: Silovská Eva; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)