Now showing items 171-190 of 330

  • Realizace dopravních hřišť v kontextu moderních trendů v silniční dopravě 

   Author: Dubská Adéla; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Pidrmanová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-12)
   Diplomová práce pojednává o důležitosti dopravní výchovy, o bezpečnosti pohybu dětí po dopravní infrastruktuře, o stavu dětských dopravních hřišť a snaze snižovat nehodovost. Byl také proveden průzkum mezi dětmi, zda jsou ...
  • Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty 

   Author: Eduard Binko; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce "Regulace dopravní obsluhy ve vybraných oblastech obcí Úvaly a Tuklaty" je analýza aktuálního stavu dopravy v dotčeném území. Na základě této analýzy následné navržení dopravních opatření ke ...
  • Rekonstrukce Komenského náměstí v Semilech 

   Author: Prchal Ondřej; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Ibl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce přednádražního prostoru a ulice 9. května v Litvínově 

   Author: Bahenský Michal; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi rekonstrukce přednádražního prostoru a ulic Mostecká a 9. května v Litvínově.
  • Rekonstrukce železniční stanice Děčín východ (horní nádraží) 

   Author: Liebl Jan; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce železniční stanice Děčín východ" je analýza stávajícího stavebního a provozního stavu stanice. Následně je vypracován ve dvou variantách návrh rekonstrukce kolejiště s důrazem na ...
  • Rekonstrukce železniční stanice Turnov 

   Author: Záruba Jiří; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato diplomová práce se věnuje rekonstrukci železniční stanice Turnov. Železniční stanice Turnov je uzlovou stanicí, do které jsou zaústěny tři železniční tratě. Železniční trať ze směru Jičín je zaústěna do samostatného ...
  • Rekonstrukce železniční tratě Čížkovice- Obrnice 

   Author: Volák Jan; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce je prověřit možnosti zvyšování traťové rychlosti a návrh stavebních úprav pro dosažení návrhových parametrů. Dále se práce zabývá rekonstrukcí dopraven za účelem zvýšení bezpečnosti a plynulosti ...
  • Rekonstrukce železniční tratě Děčín - Rumburk 

   Author: Mareš Matěj; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Šabach Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce železniční tratě Kladno - Kralupy nad Vltavou 

   Author: Říha Vladimír; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí tratě Kladno - Kralupy nad Vltavou v úseku Kladno-Ostrovec (mimo) - Kralupy nad Vltavou (mimo), včetně přestavby železničních stanic Kladno-Dubí, Brandýsek a Otvovice. V rámci výkresové ...
  • Rekonstrukce železniční tratě Rybniště - Varnsdorf 

   Author: Zajíc Miroslav; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se věnuje možnostem úprav v rámci železniční trati mezi Rybništěm a Varnsdorfem. Práce se stává ze dvou částí. První částí je analýza současného stavu, do druhé části spadají navržené úpravy v rámci zvýšení ...
  • Rekonstrukce železniční trati Osek město - Moldava v Krušných horách 

   Author: Knižka Martin; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Účelem této diplomové práce je navržení opatření za účelem zvýšení traťové rychlosti a bezpečnosti provozu na trati číslo 135 v úseku Osek město - Moldava v Krušných horách a provedení analýzy touto tratí obsluhované oblasti ...
  • Rekonstrukce železniční trati v úseku Výhybňa Slatinka - Výhybňa Pstruša 

   Author: Farbiak Martin; Supervisor: Havlena Ondřej; Opponent: Pöschl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Rekonstrukce žst. Chomutov 

   Author: Müller Alan; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce řeší možnosti rekonstrukce žst. Chomutov ve vazbě na výhledový stav drážní dopravy v regionu a přepravní vztahy ve městě. Součástí této práce je navržení dopravně technologického a stavebně technického ...
  • Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice 

   Author: Valeriya Vanting; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Rekonstrukce žst. Praha-Čakovice" je analyzovat její současný provozní a technický stav, její význam v stávající železniční síti, včetně rozsahu osobní a nákladní železniční dopravy, definovat ...
  • Rekonstrukce žst. Trutnov střed 

   Author: Vopelka Michal; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Buriánek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov 

   Author: Maixnerová Martina; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Předmětem diplomové práce "Revitalizace trati Žďár nad Sázavou - Tišnov" je technický popis tratě a analýza jejího dopravního významu pro dopravní obsluhu. Důležitým tématem při rozboru tratě je pohled na rozvojové záměry ...
  • Revitalizace železničních tratí v oblasti Kladno - Všetaty 

   Author: Nešpor Jakub; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce je analýza přilehlého regionu pro využití železniční tratě Kladno - Kralupy nad Vltavou - Všetaty. Dále analýza návazné dopravy v jednotlivých železničních stanicích a integrace v oblasti. Na ...
  • Revize okružních křižovatek na průtahu silnice II/603 

   Author: Šimon Jan; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Řešení bezpečnosti provozu v okolí ZŠ v městské části Praha Újezd nad Lesy 

   Author: Hlaváček Karel; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Pokorný Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Řešení cyklistické dopravy v Benešově a jeho okolí 

   Author: Galajdová Jana; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hlaváček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)