Now showing items 45-64 of 338

  • Modernizace trati Chlumec nad Cidlinou (včetně) - Hradec Králové (mimo) 

   Author: Boudyš Daniel; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce se věnuje analýze stávajícího stavu trati Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové včetně stanice Chlumec nad Cidlinou. Na základě provedené analýzy, a to jak dopravní, tak technické jsou navrženy potenciální ...
  • Modernizace železniční stanice Nymburk 

   Author: Zalabák Jan; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem diplomové práce "Modernizace železniční stanice Nymburk" je analýza stávajícího a výhledového železničního provozu v této stanici, posouzení stávajícího uspořádání infrastruktury a vypracování návrhů úprav. Hlavním ...
  • Modernizace železničního spojení Jaroměř - Trutnov 

   Author: Hromádko Leoš; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Moderní návrhové prvky pro cyklistickou dopravu 

   Author: Janda Petr; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Monitorování dopravního proudu plovoucími vozidly 

   Author: Ječmen Aleš; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Přibyl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Monitorování dopravního proudu plovoucími vozidly" je analyzovat stávající technologie plovoucích vozidel a podat přehled telematických systémů používajících tuto technologii, a to jak v České ...
  • Možnosti organizace a financování mezinárodní autobusové regionální dopravy v relaci Altenberg - Dubí - Teplice 

   Author: Vávrová Sabina; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Možnosti realizace železničních nástupišť s úrovňovým přístupem 

   Author: Hlubuček Adam; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této práce je představit stávající tendence ve vztahu k řešení železničních nástupišť s úrovňovým přístupem v České republice. Úvodní část práce je zaměřena na legislativu a technické normy týkající se železniční ...
  • Možnosti rozvoje integrovaného dopravního systému na Zlínsku 

   Author: Blažek Petr; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Cílem této práce je navrhnout, jakým způsobem by se mohl rozvíjet integrovaný dopravní systém ve Zlínském kraji. Práce popisuje a analyzuje současný stav veřejné dopravy v oblasti, určuje metody, kterými lze systém ...
  • Možnosti úprav traťového úseku Plzeň - Klatovy 

   Author: Aleš Novotný; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi úprav traťového úseku z Plzně do Klatov a skládá se ze dvou částí. V první části je analyzován stávající stav železniční tratě, železničních stanic a kolejových vozidel. Ve druhé ...
  • Možnosti úprav železniční infrastruktury v žst. Nové Sedlo u Lokte a Chodov 

   Author: Kubíček Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Pöschl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Možnosti úprav železniční trati Tábor - Písek 

   Author: Peterka Martin; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem předložené diplomové práce je detailní analýza stávajícího stavu železniční infrastruktury na trati Tábor - Písek a její zařazení do železniční sítě České republiky. Dále je zde komplexní analýza zjištěných ...
  • Možnosti využití dvoukloubových autobusů v systému Pražské integrované dopravy 

   Author: Pavlů Martin; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce zkoumá případné uplatnění dvoukloubových autobusů v PID. Na základě přepravních průzkumu jsou v práci vytipovány nejvytíženější linky, na které by bylo dvoukloubové autobusy vhodné nasadit. U každé ...
  • Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice 

   Author: Jakub Oulický; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice" je analýza stávajícího stavu železniční stanice Obrnice a přilehlého terminálu a návrh opatření pro provoz tohoto terminálu.
  • Možnosti využití železnice pro dopravní obsluhu Zbraslavi 

   Author: Ryba Alexandr; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Možnosti zavedení IDS v Kraji Vysočina 

   Author: Zachariáš Martin; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti zavedení IDS v Kraji Vysočina" je analyzovat současný stav veřejné dopravy v tomto kraji, analyzovat již zavedené systémy IDS v ČR a definovat základní legislativní pojmy týkající se ...
  • Možnosti zlepšení dopravní obsluhy v relaci Týnec nad Sázavou - Praha 

   Author: Starec Jan; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Napojení lokality Kryblice do současného městského dopravního systému 

   Author: Marks Vladimír; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Marx Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návazná autobusová doprava na železnici a tramvaje v oblasti Modřan 

   Author: Kos Ladislav; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh cyklistických tras v Telči 

   Author: Zachariášová Kamila; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem a cílem této diplomové práce "Návrh cyklistických tras v Telči" je provést analýzu stávajícího stavu cyklotras, zhodnotit koncepci cyklotras zahrnutých v územním plánu města Telč, provést dotazníkové šetření ...
  • Návrh dopravního režimu na křižovatce Lazarská 

   Author: Vavrda Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)