Now showing items 227-246 of 330

  • Studie dopravy na průtahu města Hostinné 

   Author: Vaněk Jan; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Malý Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Studie dopravy na průtahu města Hostinné" je posoudit současný stav silniční dopravy v centru města a dosud zpracované studie dopravy. Na základě této analýzy poté zpracovat směrový a profilový ...
  • Studie dopravy na průtahu města Osek 

   Author: Tereza Dalecká; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Předložená diplomová práce na téma Studie dopravy na průtahu městem Osek se zabývá popisem rizikových míst na dopravní infrastruktuře pozorované části obce a návrhem stavebních změn, které by přispěly k vyšší přehlednosti, ...
  • Studie křižovatky v Přelouči 

   Author: Hampl Jan; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Cihlář Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Studie možností vedení cyklotrasy z Hradce Králové na Chlum 

   Author: Prokop Jaroslav; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Sysala Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-28)
   Cílem předložené práce je zhodnotit stávající stav a používané způsoby technického řešení cyklistických regionálních a mezinárodních tras a městských cyklistických komunikací v Hradci Králové, ve Všestarech a na Chlumu, s ...
  • Studie návrhu stavebně dopravních úprav průtahu silnice II/242 č. obcí Roztoky 

   Author: Blažek Jiří; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Nentvich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Studie návrhu stavebně dopravních úprav průtahu silnice II/242 č. obcí Roztoky" je zhodnocení současného stavu stavebního a dopravního uspořádání průtahu silnice obcí Roztoky zejména z hlediska ...
  • Studie novostavby silnice II / 335 

   Author: Chochola Martin; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Pleiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie obsluhy oblasti Jesenice - Psáry osobní kolejovou dopravou 

   Author: Čáslavský Petr; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Studie odbočení tramvajové trati Modřany - Komořany 

   Author: Černý Martin; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Práce se zabývá návrhem pražské tramvajové trati Modřany - Komořany. Cílem bylo navrhnout několik variantních řešení trasování tramvajové trati včetně návrhu výškového vedení. Následně byly navrhnuté varianty vyhodnoceny ...
  • Studie plošného zklidnění dopravy v Brně - Medlánkách 

   Author: Švárová Dominika; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie prodloužení tramvajové tratě Bílá Hora - Sídliště Řepy 

   Author: Pokorný Tomáš; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Zobal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie prodloužení tramvajové trati z Divoké Šárky do oblasti Ruzyně 

   Author: Novotný Václav; Supervisor: Zobal Petr; Opponent: Vyskočil Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice / Butovice 

   Author: Malinovský Petr; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Trešl Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-22)
   Diplomová práce "Studie prodloužení TT Radlická - Jinonice/Butovice" se zabývá možnostmi rozšíření tramvajové sítě hl. m. Prahy do oblasti Jinonic a Butovic prodloužením stávající TT Radlická. V práci je zhodnocena stávající ...
  • Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle 

   Author: Karch Daniel; Supervisor: Penc Miroslav; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Studie propojení TT Eden - Bohdalec - Michle" je navrhnout systémové propojení tramvajové sítě v oblasti Vršovic a Záběhlic, které zajistí i přímou obsluhu území podél nové tratě a řeší vazby na ...
  • Studie řešení cyklistické dopravy v jižní části Šumperka 

   Author: Valenta Martin; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Novotný Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Studie řešení cyklistické dopravy v jižní části Šumperka" je analýza stávajícího stavu cyklistických komunikací v jižní části města Šumperka a návrh řešení cyklistické dopravy v části ulic ...
  • Studie řešení dopravy v centru městské části Praha - Řeporyje 

   Author: Vašírovský Marek; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Soukup Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v centru městské části Praha - Řeporyje" je analyzovat stávající situaci spolu s provedením dopravních průzkumů (rychlosti, intenzity), analýzy bezpečnosti silničního provozu ...
  • Studie řešení dopravy v Chebu 

   Author: Volek Jan; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Práce navrhuje úpravy křižovatek a komunikací přímo a nepřímo ovlivněných výstavbou Jihovýchodního obchvatu Chebu.
  • Studie řešení dopravy v klidu v Soběslavi 

   Author: Miklóš Ondřej; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Novotný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu dopravy v klidu v centru města Soběslav. Po analýze stávající situace se zaměřuje na možná řešení problémů s nedostatkem parkovacích míst v oblasti a navrhuje různé ...
  • Studie řešení dopravy v Krupce 

   Author: Liška Jaroslav; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Duda Vít
   Předmětem diplomové práce "Studie řešení dopravy v Krupce" je zhodnotit současný stav vozovky, analyzovat problémová místa v dopravní síti a navrhnout opatření ke zvýšení bezpečnosti provozu. Budou rozpracovány návrhy čtyř ...
  • Studie řešení dopravy v Milevsku 

   Author: Raymanová Eva; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kabele František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie řešení dopravy v obci Cítoliby 

   Author: Šťastný Vít; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Latečka Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)