Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce pozdní toxicity kritických orgánů po zevní radioterapii prostaty 

   Author: Tomáš Kořínek; Supervisor: Koniarová Irena; Opponent: Paluska Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-05)
   Cílem diplomové práce bylo nalezení parametrů, které vstupují do různých výpočetních modelů, s jejichž pomocí se napočítávají pravděpodobnosti komplikace zdravé tkáně pro daný zdravotní problém charakterizované veličinou ...