Now showing items 35-54 of 90

   Subject
   jaderná elektrárna,havárie,scintilační detektor,inventář radionuklidů,radiační monitorování [1]
   kalibrace,napětí na rentgence,neinvazivní měřič napětí,kVp metr,PPV,generátor vysokého napětí,rentgenový přístroj,radiodiagnostika [1]
   karcinom prostaty [1]
   Källman model [1]
   Källmanův model [1]
   klonogenní test [1]
   kovové artefakty [1]
   křivka přežití [1]
   Leksell gamma knife [1]
   Leksell gamma knife,dose rate,DAOY medulloblastoma cell line,clonogenic assay,ionizing radiation [1]
   Leksellův gama nůž [1]
   Leksellův gama nůž,dávkový příkon,buněčná linie meduloblastomů DAOY,klonogenní test,ionizující záření [1]
   LKB [1]
   LKB model [1]
   magnetická rezonance,tok,fázový kontrast,fantom,chyby klíčová slova EN: magnetic resonance imaging,flow,phase-contrast,phantom,errors abstrakt CZ: Metoda fázového kontrastu je metodou MR angiografie,která umožňuje kvantifikovat rychlost proudění a celkový průtok např. krve. Je ovšem zatížena několika zdroji chyb,např. efektem částečného objemu,šumem nebo způsobem výběru oblasti zájmu (ROI). Tato práce si dává za cíl některé z uplatňujících se vlivů kvantitativně zhodnotit a porovnat jejich významnost [1]
   MDA [1]
   metal artifacts [1]
   monitor svazku těžkých nabitých částic, radiační odolnost, single-event efekty, YAG [1]
   Neural stem cells,ionizing radiation,apoptosis,qPCR,differentiation [1]
   Neurální kmenové buňky,ionizující záření,apoptóza,qPCR,diferenciace [1]