Now showing items 49-68 of 90

   Subject
   magnetická rezonance,tok,fázový kontrast,fantom,chyby klíčová slova EN: magnetic resonance imaging,flow,phase-contrast,phantom,errors abstrakt CZ: Metoda fázového kontrastu je metodou MR angiografie,která umožňuje kvantifikovat rychlost proudění a celkový průtok např. krve. Je ovšem zatížena několika zdroji chyb,např. efektem částečného objemu,šumem nebo způsobem výběru oblasti zájmu (ROI). Tato práce si dává za cíl některé z uplatňujících se vlivů kvantitativně zhodnotit a porovnat jejich významnost [1]
   MDA [1]
   metal artifacts [1]
   monitor svazku těžkých nabitých částic, radiační odolnost, single-event efekty, YAG [1]
   Neural stem cells,ionizing radiation,apoptosis,qPCR,differentiation [1]
   Neurální kmenové buňky,ionizující záření,apoptóza,qPCR,diferenciace [1]
   NTCP [1]
   nuclear power plant,accident,scintillation detector,radionuclide inventory,radiation monitoring [1]
   optimalizace MDA [1]
   optimization of MDA [1]
   Paediatric X-ray diagnostics,diagnostic reference levels for children,anthropomorphic phantom of 1-year-old child,thermoluminescent dosimetry [1]
   parametry ovliňující detekční účinnost [1]
   PRO [1]
   prostate carcinoma [1]
   Proton Therapy, Monte Carlo Method, Proton Pencil Beam Simulation, Range-Shifter [1]
   protonová radioterapie, metoda Monte Carlo, simulace protonového svazku, range-shifter [1]
   QUANTEC [1]
   radiobiologie [1]
   radiobiology [1]
   Radiochromic films,nuclear track detector CR39,dose,laser acceleration,ion beam diagnostics,Fluka software,SRIM software,Monte Carlo method [1]