Now showing items 43-62 of 90

   Subject
   Leksell gamma knife [1]
   Leksell gamma knife,dose rate,DAOY medulloblastoma cell line,clonogenic assay,ionizing radiation [1]
   Leksellův gama nůž [1]
   Leksellův gama nůž,dávkový příkon,buněčná linie meduloblastomů DAOY,klonogenní test,ionizující záření [1]
   LKB [1]
   LKB model [1]
   magnetická rezonance,tok,fázový kontrast,fantom,chyby klíčová slova EN: magnetic resonance imaging,flow,phase-contrast,phantom,errors abstrakt CZ: Metoda fázového kontrastu je metodou MR angiografie,která umožňuje kvantifikovat rychlost proudění a celkový průtok např. krve. Je ovšem zatížena několika zdroji chyb,např. efektem částečného objemu,šumem nebo způsobem výběru oblasti zájmu (ROI). Tato práce si dává za cíl některé z uplatňujících se vlivů kvantitativně zhodnotit a porovnat jejich významnost [1]
   MDA [1]
   metal artifacts [1]
   monitor svazku těžkých nabitých částic, radiační odolnost, single-event efekty, YAG [1]
   Neural stem cells,ionizing radiation,apoptosis,qPCR,differentiation [1]
   Neurální kmenové buňky,ionizující záření,apoptóza,qPCR,diferenciace [1]
   NTCP [1]
   nuclear power plant,accident,scintillation detector,radionuclide inventory,radiation monitoring [1]
   optimalizace MDA [1]
   optimization of MDA [1]
   Paediatric X-ray diagnostics,diagnostic reference levels for children,anthropomorphic phantom of 1-year-old child,thermoluminescent dosimetry [1]
   parametry ovliňující detekční účinnost [1]
   PRO [1]
   prostate carcinoma [1]