Now showing items 25-44 of 46

   Subject
   Neural stem cells,ionizing radiation,apoptosis,qPCR,differentiation [1]
   Neurální kmenové buňky,ionizující záření,apoptóza,qPCR,diferenciace [1]
   nuclear power plant,accident,scintillation detector,radionuclide inventory,radiation monitoring [1]
   Paediatric X-ray diagnostics,diagnostic reference levels for children,anthropomorphic phantom of 1-year-old child,thermoluminescent dosimetry [1]
   Proton Therapy, Monte Carlo Method, Proton Pencil Beam Simulation, Range-Shifter [1]
   protonová radioterapie, metoda Monte Carlo, simulace protonového svazku, range-shifter [1]
   Radiochromic films,nuclear track detector CR39,dose,laser acceleration,ion beam diagnostics,Fluka software,SRIM software,Monte Carlo method [1]
   Radiochromické filmy,stopový detektor CR39,dávka,laserové urychlování,diagnostika iontových svazků,Fluka software,SRIM software,metoda Monte Carlo [1]
   radon,continuous radon monitoring,response time,radon in water [1]
   radon,časové řady,spektrální analýza,modelování,anomálie [1]
   radon,kontinuální monitorování,rychlost odezvy,radon ve vodě [1]
   radon,time series,spectral analysis,modelling,anomalies [1]
   Rentgenová diagnostika dětí,diagnostické referenční úrovně pro děti,antropomorfní fantom jednoletého dítěte,termoluminiscenční dozimetrie [1]
   restriction endonucleases,PvuII,HindIII,free radicals,gel electrophoresis [1]
   restrikční endonukleázy,PvuII,HindIII,volné radikály,gelová [1]
   scintilácia,YAG:Ce,kodopovanie [1]
   scintillation,YAG:Ce,co-doping [1]
   Stereotactic lung radiotherapy,CyberKnife,build up effect,Ray-Tracing algorithm (RAT),MonteCarlo algorithm (MC) [1]
   Stereotaktická radioterapie plic,CyberKnife,build up efekt,výpočetní algoritmus Ray-Tracing (RAT),výpočetní algoritmus MonteCarlo (MC) [1]
   Straw drift chamber,RT relation,Deeply Virtual Compton Scattering,COMPASS [1]