Now showing items 31-50 of 90

   Subject
   In situ,gamma-ray spectrometry,GT-40,calibration [1]
   In situ,spektrometrie záření gama,GT-40,kalibrace [1]
   in-vivo dosimetry, off-line, proton therapy, PET/CT, activation analysis [1]
   in-vivo dozimetrie, off-line, protonová terapie, PET/CT, aktivační analýza [1]
   jaderná elektrárna,havárie,scintilační detektor,inventář radionuklidů,radiační monitorování [1]
   kalibrace,napětí na rentgence,neinvazivní měřič napětí,kVp metr,PPV,generátor vysokého napětí,rentgenový přístroj,radiodiagnostika [1]
   karcinom prostaty [1]
   Källman model [1]
   Källmanův model [1]
   klonogenní test [1]
   kovové artefakty [1]
   křivka přežití [1]
   Leksell gamma knife [1]
   Leksell gamma knife,dose rate,DAOY medulloblastoma cell line,clonogenic assay,ionizing radiation [1]
   Leksellův gama nůž [1]
   Leksellův gama nůž,dávkový příkon,buněčná linie meduloblastomů DAOY,klonogenní test,ionizující záření [1]
   LKB [1]
   LKB model [1]
   magnetická rezonance,tok,fázový kontrast,fantom,chyby klíčová slova EN: magnetic resonance imaging,flow,phase-contrast,phantom,errors abstrakt CZ: Metoda fázového kontrastu je metodou MR angiografie,která umožňuje kvantifikovat rychlost proudění a celkový průtok např. krve. Je ovšem zatížena několika zdroji chyb,např. efektem částečného objemu,šumem nebo způsobem výběru oblasti zájmu (ROI). Tato práce si dává za cíl některé z uplatňujících se vlivů kvantitativně zhodnotit a porovnat jejich významnost [1]
   MDA [1]