Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení koncentrací přírodních radionuklidů přenosným gama spektrometrem 

   Author: Svoboda Tomáš; Supervisor: Thinová Lenka; Opponent: Černý Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Spektrometrie záření gama poskytuje dobrou možnost monitorování oblastí kontaminovaných radionuklidy. Pokud však je narušená radioaktivní rovnováha, může být ovlivněna správnost výsledků. Byly diskutovány možnosti měření ...