Now showing items 164-183 of 230

   Subject
   prioritizace [1]
   programming, ciphers, JAVA, RSA, AES, Rijndael, Baby Rijndael, PDF export [1]
   programování, šifry, JAVA, RSA, AES, Rijndael, Baby Rijndael, export do PDF [1]
   Prostorová akustika, akustika malých prostorů, vlastní módy prostoru, Schroederův kmitočet, mapa akustického pole, akustické prvky, Helmholtzův rezonátor, difuzor, absorbéry, impulzní odezva [1]
   Prostorová akustika, doba dozvuku, akustické obklady, akustický, činitel zvukové pohltivosti, STI, MLS [1]
   prostorová akustika, pohlcování zvuku, činitel zvukové pohltivosti, dozvuk, doba dozvuku, akustický obklad, posluchárna [1]
   prostorová akustika,doba dozvuku,člen zvukové pohltivosti [1]
   Proudový zdroj,Strukturální monitorování stavu,Elektrická impedanční tomografie [1]
   Psychoacoustics tests, psychoacoustics measuring methods, method of paired compari-sons, methods of film soundtrack transcription, analysis of variance [1]
   Psychoakustické testy, psychoakustické měřicí metody, metoda párového srovnávání, metoda posuzování na subjektivních škálách, analýza rozptylu [1]
   Psychoakustické testy, psychoakustické měřicí metody, metody přepisu zvukové stopy filmu, metoda párového srovnávání, metoda posuzování zvukových podnětů na subjektivních posu-zovacích škálách, analýza rozptylu [1]
   Python [1]
   quality factor [1]
   regularizace [1]
   regularization [1]
   Reproduktorové výhybky, dynamický reproduktor, reproduktorové soustavy, laboratorní úloha, [1]
   Room acoustics, acoustics of small rooms, room modes, Schroeder frequency, map of acoustic field, acoustics treatment, Helmholtz resonator, diffuser, absorber, impulse response [1]
   Room acoustics, reverberation time, acoustic elements, sound absorption coefficient, STI MLS [1]
   room acoustics, sound absorption, sound absorption coefficient, reverberation, reverberation time, acoustic panel, lecture room [1]
   room acoustics,reverberation time,sound absorption coefficient [1]