Now showing items 1-1 of 1

    • Detekce a analýza zornice lidského oka 

      Author: Koshel Carin; Supervisor: Vítek Stanislav; Opponent: Dušek Jaroslav
      Náplní této bakalářské práce je problematika rychlé detekce a analýzy zornice oka. Teoretický úvod práce je věnován popisu vybraných metod detekce zornice, dále možných metod předzpracování obrazu a jsou také shrnuty ...