Now showing items 1-20 of 138

   Subject
   3D scanner, structured light, model, image processing [1]
   3D skener, strukturované světlo, model, zpracování obrazu [1]
   Acoustic study,room acoustics,sound absorption,sound absorption coefficient,reverberation time,intelligibility of security announcements,voice evacuation system,STI [1]
   Akustická studie,prostorová akustika,pohlcování zvuku,činitel zvukové pohltivosti,doba dozvuku,srozumitelnost bezpečnostních hlášení,evakuační rozhlas,STI [1]
   Analog signal, Matlab, mechanical record, optical record, magnetic record, noise, parameters [1]
   Analogový signál, Matlab, mechanický záznam, optický záznam, magnetický záznam, šum, parametry [1]
   Android, Java, mobile application, power supply [1]
   Android, Java, mobilní aplikace, napájecí zdroj [1]
   Android. Aplikace. Bluetooth. Inteligentní lůžko. IOIO Board. Komunikace. Mobilní telefon. Ovladač. Sesterský panel. Smartphone. [2]
   Arduino, card, reader, RFID, tag, transponder [1]
   Arduino, čtečka, karta, RFID, tag, transponder [1]
   audio quality assessment,PEMO-Q,Matlab,implementation,verification,functional analysis,OOP,DAB+,audio restoration [1]
   Audio,video,streaming,compression,streaming services,MPEG DASH,Quality Assessment [1]
   Audio,video,streaming,komprese,streamovací služby,MPEG DASH,hodnocení kvality [1]
   Background subtraction/segmentation, image processing, OpenCV, tracking, interactive installation, color segmentation [1]
   Barevné prostory, klasifikace oblaků, meteorologie, RGB, CIELAB, CIEXYZ, WILLIAM, K-means, vyvážení bílé, NEF formát, DSLR, celooblohový systém, detekce oblaků. [1]
   barevné zkreslení, zkreslení obrazových souborů, CIEDE2000, korelace, ROC analýza [1]
   Bezdrátové kódování na fyzické vrstvě sítí,obousměrný kanál s přeposílacím uzlem,Motýlí topologie sítě [1]
   Cinematography, digitization, sampling, archiving, film strip, film raw material, celluloid, cine-film, motion picture, cinematograph,base, emulsion, image frequency, negative, scanner. [1]
   classification, music, genre, feature extraction, segmentation, MFCC, k-NN, MATLAB,MIR Toolbox [1]