• Metody rekonstrukce 3D modelů 

      Autor: Patočka Václav; Vedoucí práce: Vítek Stanislav; Oponent práce: Bednář Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
      Cílem této práce je podat informace o vybraných metodách 3D skenování, jejich rozdělení a využití v praxi. Větší část je věnována skenerům na bázi strukturovaného světla, jsou popsány různé způsoby realizace skeneru pomocí ...