Now showing items 1-8 of 8

  • Návrh řídicího software pro měnič pro elektrickou formuli 

   Author: Vojtěch Michal; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Cejnar Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému frekvenčního měniče pro elektrický závodní vůz. Je odvozen matematický model synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) pomocí konceptu prostorových vektorů, ...
  • Nestabilní pozemní vozidla a systémy pro jejich aktivní stabilizaci 

   Author: Efremov Denis; Supervisor: Hromčík Martin; Opponent: Mondek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-14)
   Cílem této diplomové práce je definovat pozemní vozidlo s nestabilní boční dynamikou pomocí názvosloví zavedeného Společností automobilových inženýrů, porovnat klady a zápory nestabilních aut, prodiskutovat možnosti jejich ...
  • Stabilizace stáčivé rychlosti pro vozidlo se čtyřmi řídiltelnými koly 

   Author: Jiří Minarik; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Liškář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na změnu vstupního signálu řidiče z volantu pro získání žádoucích řídících úhlů na přední a zadní kola ke zlepšení manévrovatelnosti auta. Jsou zde diskutovány dvě implementované metody z ...
  • Testovací prostředí pro verifikaci systému automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu (ALKS) 

   Author: Oskar Krejčí; Supervisor: Sojka Michal; Opponent: Efremov Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Se schválením předpisu UNECE R157 nyní existuje minimální soubor testů založených na scénáři, kterými musí ALKS projít, aby mohl být uveden do výroby. Neexistují však žádné konkrétní parametry, ty proto musí být rozumně ...
  • Virtuální senzor směšovacího poměru vzduchu 

   Author: Efremov Denis; Supervisor: Horyna Vladimír; Opponent: Stehlík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozbor a otestování možností odhadování směšovacího poměru uvnitř vzduchotechnické jednotky. V práci je zpracován podrobný State of the Art zaměřený obecně na virtuální měření a popisuje ...
  • Vývoj metodologie pro identifikaci jízdních parametrů vozu 

   Author: Bohdan Kashel; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Kohout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je vytvoření možnosti testování ovladačů v prostředí simulátoru „Life for Speed“. Podobné testování dovoluje vyvinout řídicí algoritmy pro vozidla typu „drive-by-wire“. Výsledkem jsou přizpůsobené ...
  • Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí hierarchického přístupu 

   Author: Yehor Zhyliaiev; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Kohout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je definovat a zavést možné hierarchické řízení jízdní obálky. Jednostopý model s Pacejka Magic Formulou slouží jako konstrukční model vozidla a model pneumatik. Práce popisuje přizpůsobení ...
  • Vývoj řídicích systémů pro ochranu jízdní obálky pomocí nelineárního prediktivního řízení 

   Author: Tomáš Velecký; Supervisor: Efremov Denis; Opponent: Pekař Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-26)
   Tato diplomová práce prezentuje implementaci nelineárního prediktivního řízení (NMPC) pro závodní auto. Vytvořený kontrolér přijímá referenci od lidského řidiče (stav volantu, brzdového a plynového pedálu) a informaci o ...