Now showing items 1-12 of 12

  • Detekce mraků v satelitních obrazech 

   Author: Bartoš Matěj; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-23)
   V posledních letech došlo k enormnímu nárůstu veřejně dostupných satelitních snímků a celkového množství vynešených satelitů, což předložilo náročný problém s daty, jak označit nebo klasifikovat objekty na satelitních ...
  • Efektivní výpočet geometrie kamer s použitím homotopických metod 

   Author: Petr Hrubý; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-10)
   Homotopické pokračování je metoda numerické algebraické geometrie pro řešení soustav polynomiálních rovnic. Během homotopického pokračování se počáteční soustava postupně transformuje na koncovou soustavu, během čehož se ...
  • Hloubkový obraz z jednoho pohledu a řídké 3D rekonstrukce 

   Author: Rakshith Madhavan; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   This work outlines a methodology to infer dense depth of a scene from an RGB image, and it’s corresponding sparse point cloud using an unsupervised training paradigm and combining it with a visual odometry algorithm such ...
  • Kalibrace soustavy kamer 

   Author: Steidl Stanislav; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-09)
   Kalibrace kamer je zásadní součástí prakticky každé úlohy věnující se 3D rekonstrukci scén. S růstem autonomního průmyslu, roste zároveň i počet kamer, jež jsou připevněny na jednotlivých vozidlech nebo jiných autonomních ...
  • Korespondence v obrazech pro dynamické scény 

   Author: Šrajer Filip; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-27)
   Hledání korespondencí mezi obrázky je důležitý krok v zaměřeních počítačového vidění jako jsou 3D rekonstrukce, hledání podobných obrázků a slepování obrázků. Vyzdvihujeme, že je důležité brát v potaz dynamické scény s ...
  • Paralelizace generátoru minimálních solverů 

   Author: Cvrček Vojtěch; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Navrhli jsme paralelizaci minimalního solveru pro RANSAC. Optimální využití GPU je dosaženo řešením několika problémů zároveň. Hlavní pozornost věnujeme výpočtu vlastních čísel, neboť je to časově nejnáročnější část ...
  • Použití monodromie ke zjednodušení polynomiálních soustav 

   Author: Viktor Korotynskiy; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-18)
   Existuje mnoho problemů v počítačovém vidění, robotice, statistice, biologii, které vyžadují řešení soustav polynomiálních rovnic. Každá formulace problému pomocí polynomiálních rovnic má neznámé (které se snážíme vypočítat) ...
  • Rekonstrukce kamer a geometrie ze scény v pohybu 

   Author: Krček Jan; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce se nejdříve zabývá analýzou C++ knihovny YASFM, se zaměřením na případy, kde výsledné modely generované knihovnou nejsou příliš dobré a zkoumáním důvodů proč k tomu dochází. Výzkum je prováděn formou ...
  • Rekonstrukce trojdimenzionálních modelů zvířat 

   Author: Valeriia Iegorova; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Zimmermann Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-17)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou 3D rekonstrukce zvířat, která by mohla mít řadu praktických využití v zemědělství nebo počítačové animaci. Poskytuje ucelený přehled literatury a pojednává o existujících metodách ...
  • Semidefinitní programování v geometrii počítačového vidění 

   Author: Trutman Pavel; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Mnoho problémů v počítačovém vidění vede na řešení systémů polynomiálních rovnic. Současné metody na řešení systémů polynomiálních rovnic jsou schopny řešit tyto systémy v oboru komplexních čísel. V počítačovém vidění a ...
  • Video s elektronickou štěrbinovou závěrkou pro 3D rekonstrukci 

   Author: Polic Michal; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Šára Radim
   Tato práce řeší možnosti pořízení fotografií na mobilním telefonu s operačním systémem Android za účelem zjištění časování pořízení snímků a parametrů závěrky pro 3D rekonstrukci. Byly vytvořeny tři aplikace k ovládání ...
  • Vizuální lokalizace v dynamickém prostředí 

   Author: Martina Dubeňová; Supervisor: Pajdla Tomáš; Opponent: Kúkelová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-01)
   Cieľom tejto práce je odhadnúť pózu v šiestich stupňoch volnosti pre query obrázok s pohybujúcimi sa objektami. Najprv vytvoríme plne automatický skript pre vytváranie datasetov pre lokalizáciu z Matterport skeneru. ...