Now showing items 1-19 of 19

  • Analýza interního marketingu firmy a jeho změny 

   Author: Stuchlíková Markéta; Supervisor: Hořký Lukáš; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Předmětem diplomové práce Analýza interního marketingu a jeho změny je analýza stavu interního marketingu na konkrétním pracovišti firmy a navržení nejvhodnějších metod řešení zjištěných problémů a nedostatků. Teoretická ...
  • Analýza využitelnosti metod pro zlepšování výkonnosti v akademickém prostředí 

   Author: Špeta Michal; Supervisor: Náplava Pavel; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Svoboda Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Tato diplomová práce představuje pojem kvalita a popisuje v současnosti nejrozšířenější koncepce systému managementu kvality. Dále se věnuje analýze a popisu Modelu excelence EFQM. Jejím cílem je provést ohodnocení současného ...
  • Hodnocení firmy s použitím modelu excelence EFQM 

   Author: Vančo Tomáš; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Tato práce vysvětluje pojem kvalita a jeho historii, stejně jako Systémem managementu kvality a proces kontroly kvality. Následně popisuje nejrozšířenější koncepce kvality, po-užívané v současnosti. Práce dále představuje ...
  • Implementace systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 v nevýrobní organizaci 

   Author: Woldán Petr; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Krivoboková Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Implementace systému managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 ve výrobní organizaci 

   Author: Hošek David; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   Hlavním cílem této diplomové práce je vytvoření vhodné metody implementace systému managementu kvality ve výrobní organizaci dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Teoretická část této diplomové práce je zpracována z publikovaných ...
  • Možnosti likvidace fotovoltaických článků s ohledem na životní prostředí 

   Author: Žáčková Lucie; Supervisor: Rouček Vítězslav; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-02-01)
  • Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality 

   Author: Šelepová Jiřina; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh auditního dotazníku pro interní audity systému managementu kvality (SMK) 

   Author: Ilona Shevchenko; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Návrh auditního dotazníku pro interní audit systému managementu kvality. Diplomová práce, Praha 2020. Diplomová práce se věnuje systému managementu kvality společnosti Bioline Products, s.r.o. a návrhu auditního dotazníku ...
  • Procesní benchmarking distribučních společností 

   Author: David Bláha; Supervisor: Karajica Mirza; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce se zabývá procesním benchmarkingem provozovatelů distribučních soustav na území České republiky. V práci jsou nejprve definovány a popsány pojmy benchmarkingu, výkonnosti a podnikového procesu, potřebné k práci ...
  • Příprava firmy na recertifikaci SMK podle požadavků ISO 9001:2015 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Hlavním cílem této diplomové práce je připravit organizaci na recertifikaci systému managementu kvality podle požadavků normy ISO 9001:2015. Práce vymezuje pojmy kvalita, systém managementu kvality, proces a pojem certifikace. ...
  • Řízení jakosti s využitím modelu START 

   Author: Glavan Srđan; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Vnímání certifikace SMJ dle ČSN EN ISO a jejího významu ze strany firem a spotřebitelů 

   Author: Bešlagič Velimir; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-06)
  • Využití systému CRM v obchodní společnosti 

   Author: Kobilák Petr; Supervisor: Dobiáš Martin; Opponent: Jandera Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšení a optimalizace výkonnosti v rámci zavedeného systému kvality 

   Author: Panský Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Diplomová práce se primárně zabývá možnostmi zlepšení výkonnosti konkrétní organizace, operující v rámci evropského právního rámce a československého trhu. Součástí je souhrn vysvětlení a definic týkajících se problematiky ...
  • Značky kvality na českém trhu 

   Author: Černý Ondřej; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Grünwald Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Značky kvality na českém trhu 

   Author: Hájek Jiří; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Zmatlík Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Značky kvality na českém trhu 

   Author: Lukášek Martin; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Kovalenko Olga
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou značek kvality. Zaměřuje se na programy a značky používané na českém trhu, u kterých popisuje podmínky jejich udělování a na koho jsou cílené. Práce obsahuje průzkum, jak ...
  • Značky kvality na českém trhu. 

   Author: Hejzlar Filip; Supervisor: Jandera Jan; Opponent: Formánek Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Diplomová práce mapuje značky kvality působící na českém trhu a ve světě. Aby bylo možné značky kvality zmapovat, definuje pojem "značka kvality". Popisuje klasifikaci značek kvality, cílovou skupinu spotřebitelů a podmínky ...