Now showing items 188-207 of 213

   Subject
   THD [1]
   Three-phase Induction machine,Pulse width modulation and different modulation strategies,Space vector PWM,Sinusoidal PWM,Three-Phase Voltage source inverter [1]
   Thyristor converter, twelve-pulse rectifier, AC voltage controller, four-quadrant rectifier, trigger pulse generator, triggering signal, line synchronization, Fourier transform, sampling, PCB design, microprocessor, PIC32MZ, C language, serial communication, RS485, galvanic isolation [1]
   TIA Portal Step 7 development environment [1]
   toroidal winding [1]
   toroidní vinutí [1]
   torque characteristic [1]
   Track circuit,Jointless track circuit,Maple,Unoccupied state,Failure state,Shunted state,Two-port,Finite element model,AŽD Praha,PraCAn [1]
   tracking converter [1]
   Třífázový indukční stroj,modulace šířky impulzů a různé modulační strategie,vesmírný vektor PWM,sinusový PWM,třífázový měnič napětí [1]
   Tříúrovňový střídač s plovoucími kondenzátory, subharmonická PWM, modulace prostorového vektoru, modulační techniky [1]
   Tyristorový měnič, dvanáctipulzní usměrňovač, střídavý měnič napětí, reverzační usměrňovač, generátor spínacích impulzů, řídicí signál, síťová synchronizace, Fourierova transformace, vzorkování, návrh DPS, mikroprocesor, PIC32MZ, jazyk C, sériová komunikace, RS485, galvanická izolace [1]
   usměrňovač [1]
   Vector control, method according to Schumacher, method according to Warneck, regulation, control, simulation, Luenberger observer, MATLAB Simulink, mathematical model, block diagram, simulation diagram,inverter [1]
   vektorové řízení [1]
   Vektorové řízení, metoda podle Schumachera, metoda podle Warnecka, regulace, řízení, simulace, Luenbergerův observer, MATLAB Simulink, matematický model, blokové schéma, simulační schéma,střídač [1]
   vienna rectifier [1]
   vinutí motoru [1]
   VSI [1]
   výkonový měnič [1]