Now showing items 54-73 of 79

   Subject
   Olověný akumulátor, nabíjení, vybíjení, kapacita, testování trakčních akumulátorů, návrh pracoviště [1]
   PMSM, motor, Maxwell, RMxprt, Formula Student, eForce [1]
   PSS,Power System Stabilizer,GEP,Bode characteristics,Synchronous generator,Excitation systems,Matlab,Simulink,Stability,Local swinging,SMIB,Single machine connected to infinity bus [1]
   PSS,Systémový stabilizátor,GEP,Bodeho charakteristiky,Synchronního generátor,Budící systémy,Matlab,Simulink,Stabilita,Lokální kývání,SMIB,Stroj připojený k síti nekonečného výkonu [1]
   pulzní měnič, PWM, regulace stejnosměrného motoru, IGBT, budiče [1]
   railway tractive vehicle,electric trainset,electric locomotive,tractive wheelset,tractive propulsion,adhesion,coefficient of adhesion,slip charakteristic,tractive force,model of tractive propulsion,anti-slip protection [1]
   Reluktanční synchronní motor, RSM, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt [1]
   Safety of machinery, functional safety, drive, safety function, safety module [1]
   síť nízkého napětí, domovní elektroinstalace, poruchový elektrický oblouk, paralelní a sériový elektrický oblouk, přístroje pro detekci poruchového elektrického oblouku, AFDD, AFCI [1]
   Spínaný reluktanční motor, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt, ČVUT FEL, Přechodné děje, Ustálený stav. [1]
   Spoke motor; NdFeB; SOMA; ATO; analytický návrh; optimalizace; umělá inteligence; Algoritmus; penalizační funkce; ohodnocovací funkce; moment; výkon; zvlnění momentu; cogging momentu; demagnetizace; účinnost; ztráty; magnety; prototyp [1]
   Spoke motor; SOMA; ATO; NdFeB; analytical proposal; optimization; artificial intelligence; penalty function; cost function; torque; power; ripple torque; cogging torque; demagnetization; efficiency; losses; magnets; prototype [1]
   Stejnosměrný motor, dynamický model, Simulink. [1]
   Switched reluctance motor, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt, CTU FEL, Transient process, Steady state. [1]
   SynRM, Reluctance Synchronous Machine, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt [1]
   Three-phase Induction machine,Pulse width modulation and different modulation strategies,Space vector PWM,Sinusoidal PWM,Three-Phase Voltage source inverter [1]
   Thyristor converter, twelve-pulse rectifier, AC voltage controller, four-quadrant rectifier, trigger pulse generator, triggering signal, line synchronization, Fourier transform, sampling, PCB design, microprocessor, PIC32MZ, C language, serial communication, RS485, galvanic isolation [1]
   Track circuit,Jointless track circuit,Maple,Unoccupied state,Failure state,Shunted state,Two-port,Finite element model,AŽD Praha,PraCAn [1]
   Třífázový indukční stroj,modulace šířky impulzů a různé modulační strategie,vesmírný vektor PWM,sinusový PWM,třífázový měnič napětí [1]
   Tříúrovňový střídač s plovoucími kondenzátory, subharmonická PWM, modulace prostorového vektoru, modulační techniky [1]