Now showing items 46-65 of 79

   Subject
   menič,IGBT,Formula Student Electric,budič,synchrónny motor s permanentnými magnetmi [1]
   MMC,Energy router,Chytré sítě,Balancování napětí [1]
   MMC,Energy Router,Smart Grids,Voltage balancing [1]
   Modul G120E, .NET Micro Framework, C#, Fotovoltaický systém, Vytápění, Logování dat, Rodinný dům, Vestavný systém, Měření proudu, LEM, Visual Studio [1]
   Modulární měnič, koncept, backplane, 19" rack, 6U, EN 60297, M-LVDS, vlnová impedance, návrh PCB, realizace, adresace karet, rozřezaná sčítačka [1]
   Modulární měnič, MoMenTiK, návrh, standard systému, půlmůstek střídače, tranzistorová zásuvná karta, simulace, schémata, výrobní dokumentace, 19" rack [1]
   Motor,converter,torque,load,visualization,Altivar,Citect [1]
   Motor,menič,moment,záťaž,vizualizácia,Altivar,Citect [1]
   Olověný akumulátor, nabíjení, vybíjení, kapacita, testování trakčních akumulátorů, návrh pracoviště [1]
   PMSM, motor, Maxwell, RMxprt, Formula Student, eForce [1]
   PSS,Power System Stabilizer,GEP,Bode characteristics,Synchronous generator,Excitation systems,Matlab,Simulink,Stability,Local swinging,SMIB,Single machine connected to infinity bus [1]
   PSS,Systémový stabilizátor,GEP,Bodeho charakteristiky,Synchronního generátor,Budící systémy,Matlab,Simulink,Stabilita,Lokální kývání,SMIB,Stroj připojený k síti nekonečného výkonu [1]
   pulzní měnič, PWM, regulace stejnosměrného motoru, IGBT, budiče [1]
   railway tractive vehicle,electric trainset,electric locomotive,tractive wheelset,tractive propulsion,adhesion,coefficient of adhesion,slip charakteristic,tractive force,model of tractive propulsion,anti-slip protection [1]
   Reluktanční synchronní motor, RSM, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt [1]
   Safety of machinery, functional safety, drive, safety function, safety module [1]
   síť nízkého napětí, domovní elektroinstalace, poruchový elektrický oblouk, paralelní a sériový elektrický oblouk, přístroje pro detekci poruchového elektrického oblouku, AFDD, AFCI [1]
   Spínaný reluktanční motor, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt, ČVUT FEL, Přechodné děje, Ustálený stav. [1]
   Spoke motor; NdFeB; SOMA; ATO; analytický návrh; optimalizace; umělá inteligence; Algoritmus; penalizační funkce; ohodnocovací funkce; moment; výkon; zvlnění momentu; cogging momentu; demagnetizace; účinnost; ztráty; magnety; prototyp [1]
   Spoke motor; SOMA; ATO; NdFeB; analytical proposal; optimization; artificial intelligence; penalty function; cost function; torque; power; ripple torque; cogging torque; demagnetization; efficiency; losses; magnets; prototype [1]