Now showing items 59-78 of 79

   Subject
   railway tractive vehicle,electric trainset,electric locomotive,tractive wheelset,tractive propulsion,adhesion,coefficient of adhesion,slip charakteristic,tractive force,model of tractive propulsion,anti-slip protection [1]
   Reluktanční synchronní motor, RSM, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt [1]
   Safety of machinery, functional safety, drive, safety function, safety module [1]
   síť nízkého napětí, domovní elektroinstalace, poruchový elektrický oblouk, paralelní a sériový elektrický oblouk, přístroje pro detekci poruchového elektrického oblouku, AFDD, AFCI [1]
   Spínaný reluktanční motor, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt, ČVUT FEL, Přechodné děje, Ustálený stav. [1]
   Spoke motor; NdFeB; SOMA; ATO; analytický návrh; optimalizace; umělá inteligence; Algoritmus; penalizační funkce; ohodnocovací funkce; moment; výkon; zvlnění momentu; cogging momentu; demagnetizace; účinnost; ztráty; magnety; prototyp [1]
   Spoke motor; SOMA; ATO; NdFeB; analytical proposal; optimization; artificial intelligence; penalty function; cost function; torque; power; ripple torque; cogging torque; demagnetization; efficiency; losses; magnets; prototype [1]
   Stejnosměrný motor, dynamický model, Simulink. [1]
   Switched reluctance motor, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt, CTU FEL, Transient process, Steady state. [1]
   SynRM, Reluctance Synchronous Machine, Ansys Electronics, Maxwell, RMxprt [1]
   Three-phase Induction machine,Pulse width modulation and different modulation strategies,Space vector PWM,Sinusoidal PWM,Three-Phase Voltage source inverter [1]
   Thyristor converter, twelve-pulse rectifier, AC voltage controller, four-quadrant rectifier, trigger pulse generator, triggering signal, line synchronization, Fourier transform, sampling, PCB design, microprocessor, PIC32MZ, C language, serial communication, RS485, galvanic isolation [1]
   Track circuit,Jointless track circuit,Maple,Unoccupied state,Failure state,Shunted state,Two-port,Finite element model,AŽD Praha,PraCAn [1]
   Třífázový indukční stroj,modulace šířky impulzů a různé modulační strategie,vesmírný vektor PWM,sinusový PWM,třífázový měnič napětí [1]
   Tříúrovňový střídač s plovoucími kondenzátory, subharmonická PWM, modulace prostorového vektoru, modulační techniky [1]
   Tyristorový měnič, dvanáctipulzní usměrňovač, střídavý měnič napětí, reverzační usměrňovač, generátor spínacích impulzů, řídicí signál, síťová synchronizace, Fourierova transformace, vzorkování, návrh DPS, mikroprocesor, PIC32MZ, jazyk C, sériová komunikace, RS485, galvanická izolace [1]
   Vector control, method according to Schumacher, method according to Warneck, regulation, control, simulation, Luenberger observer, MATLAB Simulink, mathematical model, block diagram, simulation diagram,inverter [1]
   Vektorové řízení, metoda podle Schumachera, metoda podle Warnecka, regulace, řízení, simulace, Luenbergerův observer, MATLAB Simulink, matematický model, blokové schéma, simulační schéma,střídač [1]
   ZVS,resonant converter,SRC,PRC,SPRC,wide input voltage range,voltage gain model,LTspice,simulation [1]
   ZVS,rezonanční měnič,SRC,PRC,SPRC,široký rozsah napájecího napětí,napěťový přenos,LTspice,simulace [1]