Now showing items 1-20 of 79

   Subject
   Analytická metoda, Maxwell 3D, RMxprt, Asynchronní stroj, Kotva nakrátko, 2D model, 3D model, Simulace [1]
   asynchronní motor, invertor, baterie, pohonná jednotka, model, identifikace, účinnostnímapa, dSpace, Matlab/Simulink, stateflow, CAN, CANOpen, RS232, EV, jízda, řídící systém, měřící stolice, jízdní odpory [1]
   asynchronní motor, MRAS, bezsenzorové určování otáček, Matlab/Simulink, dSPACE [1]
   Asynchronní motor, vnější rotor, ANSYS, 3D model, Maxwell, Electronics, Simoplorer [1]
   asynchronní motor,vektorové řízení,digitální signálový procesor,proudový model,napěťový model,Texas Instruments TMS320F28335,Clarkové transformace,Parkova transformace,Eulerova metoda,metoda Runge-Kutta 4. řádu [1]
   AVR,regulator,alternator,excitation system,regulation,exciter,static excitation system,brushless excitation system,limiter,thyristor bridge rectifier,regulation circuit,critical amplification [1]
   AVR,regulátor,alternátor,budicí systém,regulace,budič,statický budicí systém,bezkartáčový budicí systém,omezovač,tyristorový můstkový usměrňovač,regulační obvod,kritické zesílení [1]
   Bezpečnost, frekvenční měnič, měnič, funkční bezpečnost, bezpečnostní funkce, bezpečnostní modul [1]
   BLDC motor, rotor position sensing, three-phase convertor, ball screw and nut, static test structure, rotary motion, linear motion [1]
   BLDC motor, snímání polohy rotoru, třífázový střídač, kuličkový šroub a matice, statická testovací konstrukce, rotační pohyb, translační pohyb [1]
   CO2 emission,battery options,WtW analysis,TtW approach,Energy Efficiency,energy demand,EU-Mix,HEV-CVUT,electric power splitter,GHG emission [1]
   Dieselgenerátor, Teplárna, Nouzový zdroj, Přerušení dodávek elektřiny, Start ze tmy, Přípojný bod [1]
   Direct current motor, dynamic model, Simulink. [1]
   Distribuční transformátor, amorfní fólie, Steinmetzův vztah, AutoCAD, Ansys, Transient-Thermal, Maxwell 3D [1]
   Distribution transformer, amorphous foil, Steimentz's equation, AutoCAD, Ansys, Transient-Thermal, Maxwell 3D [1]
   dynamometer, MATLAB, Simulink, dSpace, DC machine, measuring, control, electric drive, converter [1]
   dynamometr, MATLAB, Simulink, dSpace, stejnosměrný motor, měření, regulace, pohon, měnič [1]
   EIS,electrochemical Impedance Spectroscopy,Electrochemical Source,Primary Cell,Secondary Cell,Diagnostics,Measurement,Battery,Accumulator [1]
   EIS,elektrochemická impedanční spektroskopie,elektrochemický zdroj,primární článek,sekundární článek,diagnostika,měření,baterie,akumulátor [1]
   Electric vehicle, DC motor, DC/DC converter, PWM, regenerative braking, excitation control, field weakening, MCU, ARM Cortex M3, PS controller [1]