Now showing items 11-30 of 79

   Subject
   CO2 emission,battery options,WtW analysis,TtW approach,Energy Efficiency,energy demand,EU-Mix,HEV-CVUT,electric power splitter,GHG emission [1]
   Dieselgenerátor, Teplárna, Nouzový zdroj, Přerušení dodávek elektřiny, Start ze tmy, Přípojný bod [1]
   Direct current motor, dynamic model, Simulink. [1]
   Distribuční transformátor, amorfní fólie, Steinmetzův vztah, AutoCAD, Ansys, Transient-Thermal, Maxwell 3D [1]
   Distribution transformer, amorphous foil, Steimentz's equation, AutoCAD, Ansys, Transient-Thermal, Maxwell 3D [1]
   dynamometer, MATLAB, Simulink, dSpace, DC machine, measuring, control, electric drive, converter [1]
   dynamometr, MATLAB, Simulink, dSpace, stejnosměrný motor, měření, regulace, pohon, měnič [1]
   EIS,electrochemical Impedance Spectroscopy,Electrochemical Source,Primary Cell,Secondary Cell,Diagnostics,Measurement,Battery,Accumulator [1]
   EIS,elektrochemická impedanční spektroskopie,elektrochemický zdroj,primární článek,sekundární článek,diagnostika,měření,baterie,akumulátor [1]
   Electric vehicle, DC motor, DC/DC converter, PWM, regenerative braking, excitation control, field weakening, MCU, ARM Cortex M3, PS controller [1]
   Electric vehicle, simulation, modeling, MATLAB, Simulink, driving cycle [1]
   Electrical vehicle, track, speed profile, optimization, modeling, vehicle dynamics [1]
   Electromobile (electric vehicle), permanent magnet synchronous machine (PMSM), battery, supercapacitor, mechanical model of vehicle, DC/DC converter, DC/AC converter, PWM, NEDC, Simulink, Simscape. [1]
   Electromobility, electric bus, public transport, urban transport, Moravská Třebová, battery, energy storage, accumulator, BMS (Battery management system), Paris Agreement, global warming, CO2, green transport [1]
   Elektrické vozidlo, optimalizace, řízení, energie, spotřeba, Matlab, Simulink, jízdní cyklus, test-bench, synchronní motor s permanentními magnety, battery-pack, konvexní optimalizace, dynamometr, dSPACE [1]
   elektrické vozidlo, trasa, rychlostní profil, optimalizace, modelování, dynamika vozidla [1]
   Elektrocentrála, asynchronní generátor, řídicí systém, Arduino, CAN [1]
   Elektromobil, simulace, modelování, MATLAB, Simulink, jízdní cyklus [1]
   Elektromobil, stejnosměrný cize buzený motor, DC/DC měnič, pulzně-šířková modulace, rekuperace, odbuzování, procesor, MCU, ARM Cortex M3, PS regulátor [1]
   Elektromobil, synchronní stroj s permanentními magnety, akumulátor, superkapacitor, mechanický model vozidla, DC/DC měnič, DC/AC měnič, PWM, NEDC, Simulink, Simscape. [1]