Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Pokročilá akustická přepážka 

  Autor: Wolf Van Der Bauwhede; Vedoucí práce: Valášek Michael; Oponent práce: Králíček Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-24)
  The scope of this thesis project is to design advanced acoustic barriers and to test the acoustic transmissibility. To this goal CAD was used and 3D printing to create innovative structures, subsequently these structures ...
 • Manipulátor pro automatický sklad deskového materiálu 

  Autor: Jakub Švadlena; Vedoucí práce: Pelikán Jan; Oponent práce: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Práce řeší simulační model kartézského manipulátoru pro automatický skladový systém deskového materiálu v nábytkářské výrobě. Jádro simulačního modelu je zpracováno pomocí Simscape Multibody a pohyb manipulátoru je určen ...
 • Výpočet zbytkového napětí v povrchové vrstvě při použití technologie Laser shock peening 

  Autor: Vojtěch Petiška; Vedoucí práce: Klepač Vilém; Oponent práce: Nesládek Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce se zabývá numerickou simulací technologie Laser shock peening Metodou konečných prvků. Na základě výpočtového modelu při statickém i dynamickém zatěžování jsou určeny hodnoty zbytkového napětí v povrchové vrstvě ...
 • Verifikace vybraných in vitro enzymatických prostředí s in vivo podmínkami 

  Autor: Marika Vopálková; Vedoucí práce: Suchý Tomáš; Oponent práce: Kuželová Košťáková Eva
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této práce je porovnat procesy degradace kolagenních scaffoldů (typ I, telecí kůže) vystavených enzymatickému prostředí in vitro s podmínkami in vivo. Prostředí in vitro se běžně používají pro simulaci procesů v ...
 • Stanovení mechanických vlastností titanových dlah vyrobených aditivní technologií 

  Autor: Miroslav Říha; Vedoucí práce: Kratochvíl Adam; Oponent práce: Kubášová Kristýna
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Tato práce se zabývá testováním mechanických vlastností tibiálních titanových dlah. Pro zjištění experimentálních dat byla provedena statická a dynamická zkouška čtyřbodovým ohybem. Z dat, získaných zkouškami, byla dopočtena ...
 • Vyšetřování mikromechanických vlastností polyethylenových kloubních náhrad 

  Autor: Martin Štěrba; Vedoucí práce: Šepitka Josef; Oponent práce: Králík Vlastimil
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
  Cílem této bakalářské práce bylo naměřit a zhodnotit vliv opotřebení na mechanické vlastnosti explantovaného acetabulárního pouzdra kyčelní endoprotézy z UHMWPE pomocí nanoindentačního experimentu.
 • Analýza lepených spojů pomocí optovláknových snímačů deformací 

  Autor: Jiří Bidlo; Vedoucí práce: Dvořák Milan; Oponent práce: Novotný Ctirad
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou jednoduchého přeplátovaného lepeného spoje pomocí optovláknových snímačů deformací a porovnáním jimi naměřených výsledků s analytickým a MKP modelem. V první části práce je popsána ...
 • Prototyp prediktivního systému s podporou příznakového inženýrství a strojovým učením 

  Autor: Ondřej Duník; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Bulka Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se zabývá predikcí výsledku zkoušky na základě analýzy průmyslových dat. Ze stovek měřených parametrů na montážních linkách bylo pomocí příznakového inženýrství zredukováno množství veličin na deset ...
 • Simulace pádu těla jako podklad pro forenzní praxi 

  Autor: Julie Kochanová; Vedoucí práce: Vilímek Miloslav; Oponent práce: Horák Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Za pomoci programovacího jazyka Python byl vytvořen zjednodušený 2D mechanický model lidského těla. Do tohoto modelu bylo působeno silou, která představovala sílu úderu. Byly pozorovány hodnoty parametrů při nárazu hlavy ...
 • Řízení a kinematická kalibrace robota Stäubli RX-60 

  Autor: Jindřich Dvořák; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Beneš Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-30)
  Tato diplomová práce se věnuje zprovoznění, řízení a kinematické kalibraci sériového robota Stäubli RX-60. V teoretické části je pojednáno o principu synchronních motorů a způsobu jejich řízení, o kinematice manipulátorů ...
 • Mechanické vlastnosti cípu aortální chlopně 

  Autor: Martin Groh; Vedoucí práce: Chlup Hynek; Oponent práce: Sedláček Radek
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá mechanickými vlastnostmi materiálu cípu aortální chlopně a lidským perikardem, jako materiálem vhodným pro plastiku a náhradu chlopní. Pro cípy chlopní byla předpokládána anizotropie. Z cípů ...
 • Automatická tvorba modelu tensegritické struktury v prostředí MATLAB SIMULINK a SIMSCAPE 

  Autor: Martin Prokop; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Šika Zbyněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Práce se zabývá problematikou automatického generování modelů tensegritických struktur v prostředí SIMSCAPE MBS pomocí kódu v prostředí MATLAB. V práci jsou popsány potřebné části softwaru a proces automatického generování ...
 • Vektorové řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 na platformě LaunchPad F28069M v prostředí Simulink/Matlab 

  Autor: Tomáš Buriánek; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce je zaměřena na řízení PMSM motoru Yaskawa SGMM-A1S312 vektorovou metodou. Řízení bylo realizováno pomocí vývojové desky LaunchPad F28069M s výkonovým modulem BOOSTXL-DRV8301. V první části práce je popsán princip ...
 • Využití stavového pozorovatele pro rekonstrukci rychlostního signálu stejnosměrného motoru 

  Autor: David Kraffer; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Luenbergerovy pozorovatele, regulátory a polohovací servomechanismy založené na stejnosmerných motorech jsou vypracovány a simulovány na třech konečně dimenzionálních lineárních časově invariantních modelech vzrůstající ...
 • Řízení stejnosměrného motoru prostřednictvím platformy Launchpad F28377S 

  Autor: Jan Černý; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Pelikán Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-04)
  Tato práce se zabývá rozpohybováním a ovládáním stejnosměrného motoru. Motor bude součástí paralelního robota. Nejprve je popsán stejnosměrný motor, dále jsou vysvětleny prvky řízení a ovládání motorů. Poté je ukázáno ...
 • Studie nízkonákladových embedded systémů pro reálně časové aplikace strojového učení 

  Autor: Ondřej Budík; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Svoboda Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Cílem a výstupem této práce je studie dostupných nízkonákladových HW řešení s open-source SW nástroji pro výkonné výpočty se strojovým učením v reálném čase a vlastní implementace řešení problematiky detekce anomálií na ...
 • Fúze senzorů pro strojové vidění s neuronovou sítí 

  Autor: Vojtěch Barnat; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Malý Vladimír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  Tato práce se zabývá vytvořením prototypu fúze senzorů viditelného spektra – RGB kamery, hloubkového senzoru a infračerveného spektra – termokamery pro řešení úlohy bin picking, tedy detekce objektů v reálném čase k následné ...
 • Analýza dat síťového provozu s ohledem na bezpečnost průmyslových aplikací s možnou podporou statistických metod a strojového učení 

  Autor: David Janata; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Černý Matěj
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
  V práci je rozebírána bezpečnost industriálních IoT systému a jejich odolnost proti případným útokům. Dále jsou vysvětleny užitečné metody detekce anomálií a strojového učení. V praktické části jsou poznatky aplikovány na ...
 • Automatický sklad deskového materiálu 

  Autor: Přemysl Tobola; Vedoucí práce: Pelikán Jan; Oponent práce: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se věnuje počáteční studii automatických skladů deskového materiálu. Součástí práce je rešerše současných řešení automatických skladů. V práci je rozebrána kinematická struktura kartézského manipulátoru ...
 • Kalibrace robotického ramene s využitím neuro-fuzzy modelu 

  Autor: Jan Hladík; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Nečas Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou použití neuro-fuzzy (NF) modelů a lokálních lineárních modelových stromů (LLMT) pro účel kalibrace a porovnáním těchto metod s tradičními kalibračními přístupy užívanými při ...

Zobrazit další