Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 52

  • Návrh a analýza kompozitní trubky pro poloosu studentské formule 

   Autor: Kropík Bohumil; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato práce se zabývá problematikou dimenzování kompozitních součástí, na konkrétním příkladu poloosy studentské formule CTU Car Tech. Nejprve je navrhnuta vhodná skladba dle klasické laminátové teorie, včetně kontroly ...
  • Hodnocení mechanických vlastností keramiky 

   Autor: Novák Vítězslav; Vedoucí práce: Růžička Pavel; Oponent práce: Sedláček Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Bakalářská práce se zabývá testováním vzorků z biomateriálu, konkrétně zirkoničité keramiky ZrO2, Y3O3-stabilizovaný zkouškami v čtyřbodovém ohybu dle norem ISO 13356:2008(E) a ISO 14704:2008(E) a zkouškami nanoindentací. ...
  • Úprava výukového robota pro ovládání z prostředí Matlab / Simulink 

   Autor: Kolda Ondřej; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Předmětem práce je robotický manipulátor Teach-robot. Jsou vytvořeny výpočtové modely pro řešení dopředné a inverzní kinematické úlohy. Je sestavena nová řídicí elektronika. Práce se zabývá vytvořením řídicího programu v ...
  • IDENTIFIKACE MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ KONSTRUKCÍ VINUTÝCH PRUŽNÝCH SPOJEK 

   Autor: Fořt Jan; Vedoucí práce: Vítek Karel; Oponent práce: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá především sestavením návrhových výpočtů pro inovativní model pružné spojky. Získané vztahy mohou posloužit k předběžnému dimenzování částí spojky, umožní odhad budoucího chování spojky v ...
  • Výukový demonstrátor řízení tvarováním vstupního signálu 

   Autor: Petřivý Zdeněk; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
   Cílem této práce je ukázat, jakým způsobem lze řídit mechanické poddajné systémy, aniž by se u nich objevily zbytkové vibrace, které jsou v řadě případů nežádoucí. Popis metod je doplněn o modely základních mechanických ...
  • Návrh mechanismu otevírání dveří automobilu 

   Autor: Matei Alexandru; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Cílem bakalářské práce je navrhnout optimální mechanismus otevírání dveří automobilu. Tato práce obsahuje seznámení s existujícími systémy otevírání dveří automobilů, je zde také popsaná funkce mechanismu, a kritéria, která ...
  • Dynamický inflační test v viskoelastické trubici 

   Autor: Koča Kristian; Vedoucí práce: Hromádka David; Oponent práce: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   V této práci je prezentováno přibližné řešení pulzujícího toku Newtonské nestlačitelné kapaliny v režimu laminárního proudění. Použitý model vychází ze zjednodušených Navier-Stokessových rovnic. Za jejich pomoci je odvozen ...
  • Výpočet únavového namáhání hnacího hřídele 

   Autor: Klepač Vilém; Vedoucí práce: Kuželka Jiří; Oponent práce: Fumfera Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato práce se zabývá analýzou namáhání hnacího hřídele dopravníku sypkých materiálů. V teoretické části práce jsou uvedeny základní zákonitosti týkající se únavy materiálu a dále nosníková teorie. Praktická část práce se ...
  • Vyvažování tuhých těles 

   Autor: Kocián Vladislav; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vyvažování tuhých těles. Na začátku práce je popsáno, jak lidé dospěli k potřebě zavést a postupně zdokonalovat technologie vyvažování. Dále jsou uvedeny základní poznatky z ...
  • Paralelní manipulátor se dvěma stupni volnosti 

   Autor: Kvasnica Ondřej; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem modelu paralelního daného manipulátoru. Popisuje jeho pracovní prostor, volbu rozměrů a princip funkce mechanismu. Dále popisuje sestavení kinematického a dynamického ...
  • Nízkonákladové řídicí platformy 

   Autor: Pham Van Quan; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-22)
   Tato práce je věnována nízkonákladovým řídicím platformám. V rešeršní části jsou popsány některé druhy nízkonákladových platforem. Dále je tu detailní popis platformy PSoC a příklad jak ho naprogramovat. Praktická část se ...
  • Experimentální model vozidla s asistentem pro couvání s přívěsem 

   Autor: Vrbský Ladislav; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-16)
   Couvání vozidla s přívěsem může být i pro zkušeného řidiče náročnou úlohou. Například má-li přívěs projet přesně danou dráhou, při couvání v úzké ulici nebo při parkování. Práce se zabývá vytvořením parkovacího asistenta, ...
  • Napěťová a deformační analýza lepených konstrukcí 

   Autor: Novák Jakub; Vedoucí práce: Novotný Ctirad; Oponent práce: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Tato práce se zabývá odvozením laminátové a sendvičové teorie a jejich aplikací na konkrétní lepenou sendvičovou konstrukci. Vypočtené průhyby dle jednotlivých teorií jsou porovnány s experimentálním měřením.
  • Únavové vlastnosti převodového hřídele - návrh úprav 

   Autor: Grebenarová Tereza; Vedoucí práce: Řezníček Jan; Oponent práce: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá únavovými vlastnostmi hřídelů převodovky navržené v rámci předmětu "Konstrukční cvičení". K analýze koncentrace napětí ve vrubech, vyskytujících se na hřídeli jsou zvoleny čtyři různé přístupy ...
  • Simulační poddajný model demonstrátoru seriového robotu s přídavnými senzory 

   Autor: Šmíd Jakub; Vedoucí práce: Šika Zbyněk; Oponent práce: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-02)
   Práce se zabývá tvorbou matematického modelu experimentálního sériového řetězce s přídavnými senzory, tvorbou MKP modelu tohoto experimentálního sériového řetězce, výpočet jeho vlastních frekvencí a tvarů, srovnání vypočtených ...
  • Kinematická kalibrace zohledňující rozložení chyb čidel 

   Autor: Krivošej Jan; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Kalibrace je proces, který se snaží zjistit skutečné rozměry kalibrovaného stroje. Obsahem této bakalářské práce je zahrnutí vlivu chyb měření na čidlech do základní metody kalibrace. V dalším kroku jsou obě metody navzájem ...
  • Návrh a analýza kombinovaně namáhané kompozitní trubky 

   Autor: Žďárský Marek; Vedoucí práce: Padovec Zdeněk; Oponent práce: Sháněl Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Cílem bakalářské práce je pevnostní analýza kompozitní trubky (se symetrickou skladbou stěny) současně zatížené vnitřní přetlakem, krutem a osovou silou na základě klasické laminační teorie. Pro návrh a kontrolu trubky byl ...
  • Výukový demonstrátor pro identifikaci parametrů a řízení poddajné soustavy 

   Autor: Písek David; Vedoucí práce: Beneš Petr; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Práce se zabývá návrhem a přípravou výukového demonstrátoru poddajné soustavy k ukázce nastavení PID-regulátoru. Celý systém je řízen deskou Arduino Mega 2560 z prostředí Matlab/Simulink. Dále je na základě měření provedena ...
  • Trapezoidální interpolátor pro CNC frézku 

   Autor: Houfek Pavel; Vedoucí práce: Nečas Martin; Oponent práce: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-02)
   Cílem práce je navrhnout interpolační algoritmus v programu Matlab Simulink pro 3-osou CNC frézku ovládanou krokovými motory. Stručný úvod do problematiky je proveden historickým vývojem a popisem vývojových generací CNC ...
  • Stabilizace setrvačnými účinky 

   Autor: Lexmann Róbert; Vedoucí práce: Zavřel Jan; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   Táto práca pojednáva o problematike vyvažovania a stabilizácie telies zotrvačnými účinkami. V úvode sú predstavené vybrané konštrukcie inverzných kyvadiel, predovšetkým projekt Cubli, možnosti ich využitia a taktiež je ...