Now showing items 1-20 of 223

  • Simulační model rovinného paralelního robota se 2 stupni volnosti 

   Author: Adam Šenkeřík; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením simulace dynamického modelu rovinného paralelního robota se 2 stupni volnosti. Jedná se o prakticky zaměřenou práci. Cílem této práce je provést simulaci pohybu robota s předem ...
  • Soft grippery a jejich možné ovládání pomocí TCPA vláken 

   Author: Petr Tomášek; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se věnuje existujícím řešením soft grippérů a jejich rozdělení. Dále se zabývá návrhem soft gripperu řízeného TCPA vlákny. Konec práce je věnován tvorbě laboratorního modelu soft gripperu řízeného stahováním lanek.
  • Vliv kryoprezervace na mechanické vlastnosti arteriálních štěpů 

   Author: Jiří Fencl; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce zkoumá vliv kryoprezervace na mechanickou odezvu arteriálních štěpů využívaných jako cévní náhrady. Vzorky tepen byly cyklicky zatěžovány vnitřním tlakem pomocí inflačně-extenzních testů. Byly získány a porovnány ...
  • Vliv konstrukčních parametrů na hodnoty tlakové ztráty ve vstupní soustavě turbovrtulového letounu 

   Author: Jan Maur; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Popelka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato práce se zabývá výpočtem tlakové ztráty ve vstupní soustavě turbovrtulového motoru Walter M-601E. V první části je analyzován vliv okrajových podmínek, konkrétně vliv změny úhlu směru proudění na vstupu na hodnotu ...
  • Analýza tuhosti kompozitního nosníku metodou konečných prvků 

   Author: Martin Vašák; Supervisor: Mareš Tomáš; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Tato práce se zabývá analýzou ohybové tuhosti kompozitového nosníku tvaru trubky. Cílem je určení ekvivalentního modulu pružnosti v ohybu Eeq pro tenkostěnné i tlustostěnné trubky pomocí MKP při zatížení ohybovým momentem. ...
  • Analýza nalisovaného spoje 

   Author: Jan Výborný; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-11)
   Analýza stavu napjatosti nalisovaného spoje při uvažování smykových napětí
  • Diagnostika pohybového systému osoby s náhradou kyčelního kloubu 

   Author: Ondřej Melichar; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Zoufalý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá výpočtem sil ve svalech dolních končetin během chůze člověka ve stavu před implantací a po implantaci totální endoprotézy kyčelního kloubu a analýzou vypočtených dat.
  • Adaptace existující řídicí sběrnice CAN robota PUMA200 na sběrnici Ethercat 

   Author: Michal Kolařík; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá adaptací sběrnice Ethercat do existujícího řídícího systému robota PUMA200 se sběrnicí CAN. Teoretická část práce se zabývá komunikačními protokoly používanými v real-time řízení. Praktická ...
  • Hodnocení mechanických vlastností femurů v ohybu a šlach v tahu u zvířecího modelu potkana 

   Author: Mikuláš Torkoniak; Supervisor: Kubášová Kristýna; Opponent: Kratochvíl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Cílem této práce je srovnat mechanické vlastnosti potkaních femurů a Achillových šlach po léčbě míšního poranění. Metodika testu se skládá z tříbodového ohybu femurů a tahové zkoušky šlach. Celkem bylo testováno 56 kostí ...
  •  Automatizace snímání výrobků z FDM 3D tiskárny 

   Author: Eliška Matásková; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se zabývá návrhem přípravku pro automatizaci snímání hotových výrobků z FDM 3D tiskárny Original prusa MINI+. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje čtenáře s FDM 3D tiskem ...
  • Digitalizační zařízení malých 3D objektů 

   Author: Michal Černý; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, sestrojením a zprovozněním 3D skeneru. Teoretická část se bude zabývat návrhem konstrukce 3D skeneru a následného převodu dat do běžně používaného 3D formátu. Praktická část se bude ...
  • Plánování trajektorie pro 5-osý hybridní paralelní-sériový delta robot 

   Author: Filip Zítek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie pro 5-osý hybridní paralelní-sériový Delta robot. Úkolem je připravit plánovač s využitím Pythagorean-Hodograph křivek pro napojení úseček. Nejprve je nastudována ...
  • 3D tisk pomocí robotického ramene uArm Swift Pro 

   Author: Matěj Mašata; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem této bakalářské práce je seznámení se s robotickým ramenem uArm Swift Pro a s aditivní technologií (3D tisk). Dále ověření možnosti a kvality tisku ramene s modulem pro 3D tisk.
  • Implementace asistenčního systému pro couvání s přívěsem do experimentálního modelu malého elektrického auta 

   Author: Lukáš Vítek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá provedením rešerše na téma asistenční systémy couvání s přívěsem, návrhem tohoto systému a jeho implementací do modelu malého elektrického auta. V úvodu práce jsou popsány komerční řešení ...
  • Plánování trajektorie spolupracující skupiny všesměrových vozítek s koly Mecanum 

   Author: Manuel Monteiro; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá plánováním trajektorie spolupracující skupiny všesměrových vozítek s koly Mecanum. Na začátku práce je popsáno možné využití takovýchto vozítek. Následně je popsána kinematika vozítek s koly ...
  • Experimentální model robotické platformy pro inventarizaci skladu 

   Author: Pavel Pravec; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a experimentálním ověřením návrhu experimentální robotické platformy pro inventarizaci ve skladu. Je v ní prozkoumán vhodný hardware a software. V práci je popsáno, jak ...
  • Modulární mechatronický kolový zvedák 

   Author: Martin Synek; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem mechatronického kolového zvedáku vícestopých vozidel. V práci je vypracován přehled existujících zařízení na trhu a proveden výpočet sil potřebných pro funkci zvolené varianty zvedáku. ...
  • Manipulátor pro automatický sklad deskového materiálu 

   Author: Jakub Švadlena; Supervisor: Pelikán Jan; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Práce řeší simulační model kartézského manipulátoru pro automatický skladový systém deskového materiálu v nábytkářské výrobě. Jádro simulačního modelu je zpracováno pomocí Simscape Multibody a pohyb manipulátoru je určen ...
  • Výpočet zbytkového napětí v povrchové vrstvě při použití technologie Laser shock peening 

   Author: Vojtěch Petiška; Supervisor: Klepač Vilém; Opponent: Nesládek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se zabývá numerickou simulací technologie Laser shock peening Metodou konečných prvků. Na základě výpočtového modelu při statickém i dynamickém zatěžování jsou určeny hodnoty zbytkového napětí v povrchové vrstvě ...
  • Verifikace vybraných in vitro enzymatických prostředí s in vivo podmínkami 

   Author: Marika Vopálková; Supervisor: Suchý Tomáš; Opponent: Kuželová Košťáková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této práce je porovnat procesy degradace kolagenních scaffoldů (typ I, telecí kůže) vystavených enzymatickému prostředí in vitro s podmínkami in vivo. Prostředí in vitro se běžně používají pro simulaci procesů v ...