Recently added

Now showing items 1-20 of 123

  • Návrh vinuté pružiny s progresivním průběhem osové a příčné tuhosti 

   Author: Ježek Ondřej; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Malinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   V rámci této bakalářské práci je zpracována problematika návrhu válcové vinuté pružiny pro podvozky typu Y 25 L. V úvodu práce jsou popsány nejčastěji používané pružící prvky nákladních i osobních kolejových vozidel. V ...
  • Návrh parametrů kruhového otočného voliče do auta 

   Author: Novotný Jakub; Supervisor: Zavřel Jan; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem a konstrukcí ovládacích panelů do osobních automobilů. V první části práce je shrnut vývoj, konstrukce a technologie výroby ovládacích panelů. Dále je práce zaměřena na konstrukci otočných ...
  • Příprava experimentálního modelu automobilového podvozku pro počítačové řízení 

   Author: Pawlik Vít; Supervisor: Beneš Petr; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Cílem této práce je navrhnout, realizovat a experimentálně ověřit řešení pro počítačové řízení experimentálního modelu automobilového podvozku. Je v ní prozkoumán vhodný hardware, jako platformy Raspberry Pi a Arduino a ...
  • Deformační analýza části draku ultralehkého letounu 

   Author: Vobora Ladislav; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Schmidová Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce se zabývá FBG senzory deformací a jejich využitím při měření malých kompozitních civilních letounů. Dále se zabývá pozemní kalibrací FBG senzorů umístěných uvnitř struktury konstrukce křídla malého sportovního ...
  • Odporové tenzometry - vlastnosti a jejich experimentální ověření 

   Author: Varinský Matěj; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se věnuje měření s odporovými tenzometry, zkoumá a ověřuje jejich vlastnosti. Porovnává naměřené hodnoty s hodnotami vypočtenými pomocí simulačního programu. Dále vytváří ucelený přehled o typech ...
  • Analýza průhybu kompozitního nosníku v závislosti na orientaci vláken 

   Author: Urban Václav; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá závislostí průhybu na orientaci vláken kompozitního nosníku. Závislost je uvedena pro dvě materiálové konfigurace a pro jednosměrný a vrstvený nosník. Je zkoumán vliv jednotlivých složek namáhání - ohybového ...
  • Geometrické charakteristiky svalů horní končetiny 

   Author: Květoň Martin; Supervisor: Votava Jan; Opponent: Daniel Matej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá měřením fyziologických průřezů svalů ramenního kloubu. Konkrétně šesti svaly, které se podílí na pohybu ramene. Cílem je určení fyziologických průřezu s využitím 3D modelovacího programu. A z vytvořených ...
  • Analýza napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem 

   Author: Pacetti Lukáš; Supervisor: Vítek Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato práce se zabývá analýzou stavu napjatosti nalisovaného spoje s proměnným přesahem. V teoretické části je podrobně probrána teorie silnostěnných nádob. V analytické části je provedena analýza konkrétního případu ...
  • Zvyšují "varhánky" na prstech tření s mokrými povrchy? 

   Author: Koláčný Josef; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Horný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce v teoretické části vychází zejména z článků [1], [2] a pokusů [3], [4 ]. V praktické části byly provedeny třecí experimenty kůže palce horní končetiny s varhánky a bez varhánků v mokrém a suchém ...
  • Analýza prostorů v generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termodynamické analýzy disků a stanovení jejich životnosti 

   Author: Sedláček Jan; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Sváček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá předběžným rozborem dynamiky proudění v prostoru volné tur-bíny turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation Czech pomocí počítačové simulace proudění (CFD). Pozornost je zaměřena hlavně na ...
  • Experimentální analýza teploty při vrtání 

   Author: Svárovský Jiří; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Horák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Předmětem bakalářské práce je experimentální analýza teploty při vrtání. Simuluje se vrtání do kosti pomocí polyuretanové pěny, která má přibližné materiálové vlastnosti s lidskou kostí. K vrtání se používá speciální ...
  • Ztráta stability laminátových desek 

   Author: Studničný Ondřej; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato práce je založena na odvození kritické síly pro ztrátu stability laminátových desek a porovnání parametru ztráty stability u jednosměrného laminátu se symetrickým kompozitem v závislosti na objemovém podílu vláken.
  • Návrh experimentálního postupu pro testování loketních náhrad 

   Author: Škorpil Marek; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem testování loketního kloubu. Testovaná loketní náhrada je stísněného typu. Návrh bude zohledňovat zatěžování loketního kloubu během každodenních aktivit u "průměrného" člověka, ...
  • Porovnání mechanických vlastností latexu zjištěných pomocí nanoindentace a tahového testu 

   Author: Bečka Adam; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjištěním mechanických vlastností elastomeru pomocí dvou rozdílných zkoušek. První je makroskopická tahová zkouška a druhá je nanoskopická nanoindentační zkouška. V práci je popsán postup ...
  • Experimentální určení namáhání prvku zavěšení kola vozu Formula Student 

   Author: Hudaček Filip; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Tato práce je zaměřena na zkoumání namáhání prvků nápravy závodního vozidla FS.10 týmu CTU CarTech tenzometrickým měřením kompaktní měřicí soustavou umístěnou ve vozidle. Pomocí tohoto měření má být získán přehled o silách ...
  • Dělící CNC centrum pro obrábění dřeva, dřevodesek a lamina 

   Author: Hrouda František; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je seznámení s možnostmi současných dělících CNC center. Na základě těchto informací vytvoření koncepčních návrhů nových dělících center, která budou plně automatizovatelná a konkurenceschopná. Vytvoření modelu ...
  • Systém pro zobrazování obrazců na plochu prostřednictvím galvomechanismu 

   Author: Braný Jiří; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je vytvoření galvomechanismu s příslušným řešením geometrie systému a promítání na naklopené promítací plochy bez deformací zobrazovaných obrazců.
  • Absolutní odměřovací systémy úhlu a polohy 

   Author: Kraevski Kristián; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je vytvoření funkčního komunikačního kanálu mezi senzorem podporující protokol EnDat 2.2 a mikrokontrolerem Texas Instruments C2000.
  • Vznik plastického kloubu u nosníku 

   Author: Havlíček Ladislav; Supervisor: Doubrava Karel; Opponent: Novotný Ctirad
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Při tříbodém ohybu nosníku dochází po překročení meze elasticity k šíření trvalých deformací a vzniku plastického kloubu. Tato práce se zabývá šířením těchto deformací. Byl proveden experiment, deformace na nosníku byly ...
  • Mechanické vyhodnocení vstupů letadla v podmínkách testů letového výzkumu 

   Author: Maštalíř Daniel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalarska prace se zabyva tlakomernymi mericimi sondami v leteckych aplikacich. Prvni cast teto prace je zamerena na teorii mereni rychlosti proudeni tekutin metodou mereni tlakovych diferenci. Cilem druhe casti, analyticke, ...