Zobrazují se záznamy 3-22 z 60

   Klíčové slovo
   Aerodynamics,Reynolds number,rotation,Volleyball [1]
   Aerodynamika,Reynoldsovo číslo,rotace,volejbalový míč [1]
   Allocation,Analysis,Controlling,Model,Cost,Instruments,System,Accounting [1]
   alokace,analýza,controlling,model,náklady,nástroje,řízení,systém,účetnictví,ukazatele [1]
   anisotropy,bypass graft,constitutive model,saphenous vein,residual stress [1]
   anizotropie,graft pro bypass,konstitutivní model,vena saphena [1]
   biomechanics,hip joint,musculoskeletal model,patient-specific,scaling,joint load [1]
   biomechanika,kyčelní kloub,svalově kosterní model,patient-specific,škálování,zatížení kloubu [1]
   Contra-rotating propellers,3D panel method,boundary layer,interaction law,vortex wake,transition,lifting line method [1]
   čelistní kloub,náhrada [1]
   diagnostika poruch,bayesovský klasifikátor,markovský řetězec,empirická modální dekompozice,vlastní modální funkce,porucha [1]
   dynamic cutting force identification method,chatter,stability limit,model of dynamic cutting force [1]
   evolventní ozubení,převodové ústrojí,distribuce zatížení [1]
   exidické vrstvy,lékařské implantáty,Ti39Nb [1]
   fault diagnosis,Bayes classifier,Markov chain,empirical mode decomposition,intrinsic mode function,fault [1]
   Gas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Condition [1]
   geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy [1]
   geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost [1]
   identifikační metoda dynamické síly řezného procesu,meze stability,model dynamické síly řezného procesu [1]
   Involute Gear,Transmission,Load Distribution [1]