Now showing items 1-1 of 1

  • Degradační chování vybraných plastů a kompozitů z hlediska lomové mechaniky 

   Author: Vladimír Mára; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Kroisová Dora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   V rámci předkládané práce byl hodnocen vliv enviromentálních podmínek na leteckou techniku působí v průběhu provozu celá řada negativních jevů, které svým synergickým účinkem ovlivňuji vlastnosti kompozitních součástí. ...