Zobrazují se záznamy 26-45 z 60

   Klíčové slovo
   Material Corrosion,Corrosion Tests,Surface Treatment,Zinc Coatings [1]
   Mechanical Properties,Indentation Tests,Non-Destructive Methods,Finite Element Method,Electron Microscopy,Light Microscopy,Microstructure,Plastic Deformation [1]
   Mechanické vlastnosti,indentační zkoušky,nedestruktivní metody,metoda konečných prvků,elektronová mikroskopie,světelná mikroskopie,mikrostruktura,plastická deformace [1]
   metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM [1]
   metoda laser shock processing,parametrický model,povrch [1]
   nuclear fuel cladding,coated zirconium alloys,polycrystalline diamond,high temperature oxidation [1]
   Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER [1]
   odpružení,lisování,tváření karoserie vozu,automobilový průmysl,AutoFrom [1]
   oxide layers,medical implants,Ti39Nb [1]
   parní turbína,difuzor,výstupní těleso,nenávrhové stavy,numerické simulace,DOE [1]
   plasticita kovů,směrové zpevnění,konstitutivní model,kombinované namáhání,cyklické zpevnění,implementace,konvexita,MKP [1]
   plasticita,deformační zpevnění,integrace,kalibrace,metoda konečných prvků [1]
   plasticity,strain hardening,integration,calibration,finite element method [1]
   plošné tváření,mechanické zkoušky materiálu,rychlost deformace [1]
   plynárenství,plynárenské zařízení,plynovod,údržba,hodnocení technického stavu [1]
   pokrytí jaderného paliva,povlakované zirkoniové slitiny,polykrystalický diamant,vysokoteplotní oxidace [1]
   Protiběžné vrtule,3D panelová metoda,mezní vrstva,interakční metoda,vírový úplav,přechodová oblast,teorie nosné čáry [1]
   radiální dostředivá turbína se dvouvstupovou skříní,1-D Turbína,přeplňování,testovací stav turbodmychadel,přístup bez stacionárních map turbíny,GT-suite,spalovací motor,kompresor,turbodmychadlo,simulace turbodmychadla [1]
   S-CO2,Power Cycle,Mixtures,Impurities,Efficiency,Net Power,Techno-Economic Evaluation [1]
   S-CO2,Tepelný oběh,Směsi,Nečistoty,Účinnost,Tepelný Výkon,Technicko-Ekonomické hodnocení [1]