Zobrazují se záznamy 13-32 z 60

   Klíčové slovo
   diagnostika poruch,bayesovský klasifikátor,markovský řetězec,empirická modální dekompozice,vlastní modální funkce,porucha [1]
   dynamic cutting force identification method,chatter,stability limit,model of dynamic cutting force [1]
   evolventní ozubení,převodové ústrojí,distribuce zatížení [1]
   exidické vrstvy,lékařské implantáty,Ti39Nb [1]
   fault diagnosis,Bayes classifier,Markov chain,empirical mode decomposition,intrinsic mode function,fault [1]
   Gas Industry,Gas Facilities,Gas Pipeline,Maintenance,Evaluation of Technical Condition [1]
   geometric error,volumetric error,thermal error,machine tool,accuracy [1]
   geometrická odchylka,volumetrická chyba,teplotní chyba,obráběcí stroj,přesnost [1]
   identifikační metoda dynamické síly řezného procesu,meze stability,model dynamické síly řezného procesu [1]
   Involute Gear,Transmission,Load Distribution [1]
   jaderná fúze,tokamak,jaderná bezpečnost,životní prostředí,Lawsonovo kritérium,recirkulace výkonu,Hallův senzor,ITER [1]
   koroze materiálu,korozní zkoušky,povrchová úprava,zinkové povlaky [1]
   Laser Shock Processing Technology,parametric model,surface [1]
   Material Corrosion,Corrosion Tests,Surface Treatment,Zinc Coatings [1]
   Mechanical Properties,Indentation Tests,Non-Destructive Methods,Finite Element Method,Electron Microscopy,Light Microscopy,Microstructure,Plastic Deformation [1]
   Mechanické vlastnosti,indentační zkoušky,nedestruktivní metody,metoda konečných prvků,elektronová mikroskopie,světelná mikroskopie,mikrostruktura,plastická deformace [1]
   metal plasticity,directional distortional hardening,constitutive model,combined loading,ratcheting,implementation,convexity,FEM [1]
   metoda laser shock processing,parametrický model,povrch [1]
   nuclear fuel cladding,coated zirconium alloys,polycrystalline diamond,high temperature oxidation [1]
   Nuclear fusion,tokamak,nuclear safety,environment,Lawson criterion,power recirculation,Hall sensor,ITER [1]