Zobrazují se záznamy 41-60 z 60

   Klíčové slovo
   pokrytí jaderného paliva,povlakované zirkoniové slitiny,polykrystalický diamant,vysokoteplotní oxidace [1]
   Protiběžné vrtule,3D panelová metoda,mezní vrstva,interakční metoda,vírový úplav,přechodová oblast,teorie nosné čáry [1]
   radiální dostředivá turbína se dvouvstupovou skříní,1-D Turbína,přeplňování,testovací stav turbodmychadel,přístup bez stacionárních map turbíny,GT-suite,spalovací motor,kompresor,turbodmychadlo,simulace turbodmychadla [1]
   S-CO2,Power Cycle,Mixtures,Impurities,Efficiency,Net Power,Techno-Economic Evaluation [1]
   S-CO2,Tepelný oběh,Směsi,Nečistoty,Účinnost,Tepelný Výkon,Technicko-Ekonomické hodnocení [1]
   Sheet Metal Forming,Mechanical Test of Materials,Strain Rate [1]
   Simulace,CFD,vnitřní prostředí,zdroje tepla,zjednodušený model,konvekční proudění [1]
   Simulation,CFD,indoor environment,heat sources,simplified model,convectional flow [1]
   springback,sheet metal stamping,car body forming,automotive,AutoForm [1]
   Steam Turbine,Diffusor,Exhaust Hood,Off-design Conditions,Numerical SImulation,DOE [1]
   Structural stability,Sigma phase,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelling [1]
   Strukturní stabilita,Sigma fáze,SUPER 304H,Tp 347HFG,Modelování [1]
   syntetizovaný proud,kontinuální proud,dopadající proud,válec,přestup tepla [1]
   synthetic jet,continuous jet,impinging jet,cylinder,heat transfer [1]
   Temporomandibular Joint,Replacement [1]
   Termoplastové kompozity,polyetylen,polarita,plasmová modifikace,adheze,mezifáze,maleinanhydrid,silan [1]
   thermoplastic composites,polyethylene,polarity,plasma treatment,adhesion,interphase,maleicanhydride,silane [1]
   Twin-scroll Radil Centripetal Turbine,1-D Turbine,Turbocharging,Turbocharger,Turbocharger Test Bed,Map-less Approach,GT-Suite,Internal Combustion Engine,Compressor,Turbocharger Modeling [1]
   VENTILATION,CFD,TURBULENCE MODELS,FREE CURRENCY,WALL FLOW,AIR FLOW IN THE ROOM,STABILITY OF CURRENT [1]
   VĚTRÁNÍ,CFD,MODELY TURBULENCE,VOLNÝ PROUD,STĚNOVÝ PROUD,PROUDĚNÍ VZDUCHU V MÍSTNOSTI,STABILITA PROUDU [1]