News

Doctoral Theses - 12000

Recently added

Now showing items 21-40 of 206

  • Developing Trabecular Structure 

   Author: Eren Pehlivan; Supervisor: Daniel Matej; Opponent: Kučerová Ludmila
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-15)
   Additive manufacturing can produce a regular three-dimensional mesh of tiny interconnected wires that form a porous structure. It is reasonable to assume that the properties of single wires/struts, geometry of the mesh and ...
  • Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů 

   Author: Jiří Kyncl; Supervisor: Zelenka Antonín; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-11)
   Tato disertační práce s názvem „Zvyšování životnosti nástrojů určených k lisování žárovzdorných materiálů“ se zabývá vývojem nové metodiky experimentálního ověřování životnosti konstrukčních materiálů v extrémních podmínkách, ...
  • Dynamické chování otopných ploch ve vazbě k řízení jejich tepelného výkonu 

   Author: Jindřich Boháč; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Hirš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-12)
   Ustálené stavy tepelného výkonu otopných ploch jsou v literatuře již velmi dobře popsány, a proto se disertační práce věnuje výhradně rozboru a popisu dějů nestacionárních, dynamických. Celý provoz otopných ploch je reálně ...
  • Desulphurization during oxyfuel combustion in a fluidized bed 

   Author: Pavel Skopec; Supervisor: Hrdlička Jan; Opponent: Baláš Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-30)
   Presented dissertation thesis deals with oxyfuel combustion, which is one of the possible method for decreasing emissions of carbon dioxide from combustion process. Oxyfuel combustion is based on substitution of air as an ...
  • Modelování nákladů na celoživotní cyklus nanomateriálů 

   Author: Miroslav Prajer; Supervisor: Freiberg František; Opponent: Hájek Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-25)
   Nanotechnologie jako v současnosti jedna z nejprogresivněji se rozvíjející oblastí lidského bádání nabízí příležitost pro rozvoj četných aplikací nanočástic v koncových produktech. Stále větší spotřeba nanočástic v měřítku ...
  • Saturation effect and anti-windup schemes for time-delay systems 

   Author: Jaroslav Bušek; Supervisor: Zítek Pavel; Opponent: Cvejn Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-09-12)
   In the present dissertation thesis, an analysis of a class of time-delay controllers subject to astatic behaviour associated with the so-called windup effect in control loops with saturating actuators is conducted using ...
  • Application of Plasma Modified Polyethylene in Composites with Natural Materials 

   Author: Sari Panikkassery Sasidharan; Supervisor: Špatenka Petr; Opponent: Hájková Pavlína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-20)
   This thesis describes detailed investigation on the applications of plasma modified Polyethylene (PPE) powder in combination with natural materials. It is as matrix for natural fiber composite and as fillers in natural ...
  • Design and analysis of energy efficient indoor-climate control methods for historic buildings 

   Author: Magnus Wessberg; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Vašek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-16)
   Indoor climate in historic buildings pose both practical and scientific challenges. Firstly, establishing a proper indoor climate with respect to both comfort and conservation. Secondly, achieving the desired indoor climate ...
  • Úplav za dvěma válci ve stupňovité konfiguraci 

   Author: Rut Vitkovičová; Supervisor: Nožička Jiří; Opponent: Vimmr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-26)
   Tato práce se zabývá ovlivněním úplavu válce pomocí druhého válce umístěného v úplavu. Pro sedm zvolených pozic druhého válce, čtyři poměry průměrů těchto válců a řadu režimů Reynoldsových čísel v rozmezí od 240 do 8700 ...
  • Optimalizace logistických tras pomocí matematických modelů 

   Author: Josef Košťálek; Supervisor: Kavan Michal; Opponent: Edl Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Ve své disertační práci se zabývám optimalizací logistických tras pomocí matematických modelů. Schopnost vhodného plánování logistických tras je velmi důležitá z důvodu úspor nákladů i času. Tato problematika se vyskytuje ...
  • Zkrácený přechod mezní vrstvy do turbulence při nepříznivém gradientu tlaku 

   Author: Vladislav Skála; Supervisor: Adamec Josef; Opponent: Cyrus Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-19)
   Cílem této práce bylo vyšetřit vliv nepříznivého tlakového gradientu (gradientu tlaku) na mezní vrstvu v laminárním a pseudolaminárním proudu vazké tekutiny při zkráceném přechodu mezní vrstvy do turbulence při spolupůsobení ...
  • Analytical and Computational Methods for Transonic Flow Analysis and Design 

   Author: Jiří Stodůlka; Supervisor: Šafařík Pavel; Opponent: Dvořák Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   The work deals with various solutions of the compressible transonic flows and their applications on academic and practical cases. The main motivation is to remind the classical methods, modify or modernize them with fast ...
  • Metody přípravy elektrod a obrobků pro elektroerozivní obrábění 

   Author: Petr Šindelář; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Kříž Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-13)
   Práce se zabývá metodami elektroerozivního obrábění. Autor zde shrnul výřez ze stávajícího poznání v oblasti elektroerozivního obrábění. Autor navrhl použití tří nových typů vodítek pro drátové řezání a vyhodnotil jejich ...
  • Phenomenological models for lifetime prediction under low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue loading conditions 

   Author: Michal Bartošák; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Gabriel Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   This works presents original research data for low-cycle fatigue and thermo-mechanical fatigue of SiMo 4.06 cast iron. The cast iron was subjected to a various strain rates and strain amplitudes in the temperature range ...
  • Dynamics of Heat Transfer During Cooling of Overheated Surfaces 

   Author: Jan Štěpánek; Supervisor: Dostál Václav; Opponent: Eret Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-18)
   Quenching phenomenon is one of the most unexplored phenomena in the field of heat transfer. However, quenching is known for a long time especially due to metal hardening. In the several last decades, the phenomenon has ...
  • Frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí 

   Author: Petr Mašek; Supervisor: Holešovský František; Opponent: Mrkvica Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
   Práce je zaměřena na frézování kompozitních materiálů s termoplastickou matricí. Zabývá se bočním frézováním, tedy přesněji ořezem kompozitních desek, což je jedna z nejčastěji používaných operací při dokončování konstrukčních ...
  • Verifikace simulace vstřikování voskových modelů 

   Author: Irena Kubelková; Supervisor: Herman Aleš; Opponent: Hrbáček Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-05-08)
   Tato disertační práce je zaměřena na problematiku možnosti využití numerické simulace pro predikci chování vstřikovaných voskových modelů lopatek plynových turbín. Byly zjištěny vlastnosti panenské a rekonstituované voskové ...
  • Dynamic model of two synchronous generators connected via long transmission line 

   Author: Le Thi Minh Trang; Supervisor: Uhlíř Ivan; Opponent: Adamovský Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-11)
   Due to the large desire to utilize transmission networks for more flexible power interchange transactions, the high requirement for power system dynamic analysis has grown significantly in recent years. While dynamics and ...
  • Thermophysical properties of refrigerants: experiment and simulations 

   Author: Martin Doubek; Supervisor: Vacek Václav; Opponent: Hallewell Gregory
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-04-12)
   This PhD thesis focuses on thermodynamics of pure refrigerants and refrigerants mixtures including mixtures of unlike fluids. The vapour-liquid equilibrium of these mixtures is studied along with speed of sound in both ...
  • Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí 

   Author: Michal Král; Supervisor: Holý Stanislav; Opponent: Laš Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-03-16)
   Předkládaná disertační práce „Návrh metodiky pro predikci poklesu tuhosti únavově zatěžovaných kompozitních konstrukcí“ se zabývá problematikou výpočtů kompozitních konstrukcí vystavených únavovému zatěžování. Kompozitní ...