Now showing items 55-74 of 107

  • Rekonstrukce historické čistírny pro domov seniorů Konojedy 

   Author: Jeřábek Michal; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Stahr Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku čištění odpadních vod. To zahrnuje rozebrání charakteristik jednotlivých typů odpadních vod a popsání technologických postupů pro získání vyčištěné vody, kterou ...
  • Rekonstrukce kanalizace v ulici Černomořská 

   Author: Spilka Tomáš; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v ulici Černomořská v Praze. Rekonstrukce stoky bude provedena ...
  • Rekonstrukce stoky 

   Author: Švejdová Nikola; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Štefanová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Daná bakalářská práce zpracovává přehled metod výstavby a opravy, respektive obnovy podzemního trubního vedení za použití bezvýkopových metod. Je zaměřena na metody použitelné zejména pro rekonstrukci stokové sítě, konkrétně ...
  • Rekontsrukce stokové sítě 

   Author: Rybczyński Stanislaw; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Holeček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Sanace kanalizačního potrubí ve Staré Boleslavi 

   Author: Iveta Pelánová; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Vácha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části je provedena literární rešerše týkající se problematiky návrhu stok, hodnocení jejich stavu a sanací, včetně legislativních a normových ...
  • Simulační model stokové sítě Praha - Suchdol 

   Author: Bohatcová Žaneta; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá popisem pracovního postupu při vytváření nekalibrovaného simulačního modelu stokové sítě Praha - Suchdol, jeho samotnou tvorbou v programu Mike Urban, popisem nejistot a rizik při tvorbě a ...
  • Srážkové vody z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch 

   Author: Fial Tomáš; Supervisor: Kříž Karel; Opponent: Stránský David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zaměření na problematiku odvodu srážkových vod z místních komunikací, odstavných a parkovacích ploch. Postupně je popsán celkový průběh od spadnutí srážky přes odvodnění ploch po nakládání ...
  • Srovnání dvou typů filtrů na úpravně pitné vody v Québecu 

   Author: Ptáčková Jana; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Grünwald Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Stanovení hodnoty regulovaného odtoku objektů hospodaření s dešťovými vodami 

   Author: Česáková Kateřina; Supervisor: Stránský David; Opponent: Vítek Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice 

   Author: Runcziková Judita; Supervisor: Pollert Jaroslav; Opponent: Koubová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce je věnována problematice dočišťovacích nádrží čistírny odpadních vod Klánovice. Je tvořena teoretickým úvodem do právního aspektu čištění odpadních vod a do problematiky dočišťovacích nádrží obecně. Obsahuje ...
  • Studie napojení obce Kaliště na přivaděč Region Jih 

   Author: Krejčová Denisa; Supervisor: Slavíčková Kateřina; Opponent: Schagerer Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie odkanalizování nové zástavby v lokalitě Markvartice 

   Author: Folbrechtová Šárka; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-06)
   Tato bakalářská práce zpracovává studii odkanalizování nové zástavby rodinných domů v lokalitě Markvartice v obci Jablonné v Podještědí. Hlavním úkolem je koncepční navržení odvádění splaškových a dešťových vod. Návrh ...
  • Studie odkanalizování obce Jankovice 

   Author: Čermáková Michaela; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Cílem bakalářské práce je návrh systému oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Vysoká u Příbramě. V teoretické části práce je rozebráno stokování jako technický obor s důrazem na odvětví a poznatky, ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Hůrka 

   Author: Holzer David; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Jistebnice 

   Author: Žbánková Lucie; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Kněžnice 

   Author: Tománek Pavel; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Lipina 

   Author: Mičková Martina; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Knotek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Nebahovy 

   Author: Štroblová Eva; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá studií odvádění a čištění odpadních vod z obce Nebahovy. Ke zpracování tohoto tématu dochází z důvodu špatného stavu dosavadní kanalizace v obci a chybějící čistírny odpadních vod. Studie ...
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Struhy 

   Author: Závodská Anna; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Chramosta Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Velký Malahov 

   Author: Volfová Michaela; Supervisor: Synáčková Marcela; Opponent: Kovaříková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)