Now showing items 92-96 of 96

  • Zásobování pitnou vodou v lokalitě Velké Přílepy 

   Author: Kříž Martin; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Čiháková Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Zásobování vodou oblasti Semily 

   Author: Bělková Věra; Supervisor: Čiháková Iva; Opponent: Kubeš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vod 

   Author: Kejhová Markéta; Supervisor: Šťastná Gabriela; Opponent: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V ...
  • Způsoby sanace vodárenských a balneotechnických nádrží. 

   Author: Jiří Buchl; Supervisor: Horký Filip; Opponent: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-01)
   Tato bakalářská práce se zabývá úpravou povrchů nádrží sloužící jako zásobník pitné vody pro obyvatelstvo nebo nádrže využívané v balneotechnice, jako jsou bazény, lázně a wellness centra. Součástí práce je rozpis materiálů, ...
  • Způsoby snížení vázaného chloru v bazénech 

   Author: Držala Šimon; Supervisor: Šťastný Bohumil; Opponent: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)