Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 62

  • Studie odkanalizování obce Jankovice 

   Autor: Čermáková Michaela; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Dvořáková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-15)
   Cílem bakalářské práce je návrh systému oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Vysoká u Příbramě. V teoretické části práce je rozebráno stokování jako technický obor s důrazem na odvětví a poznatky, ...
  • Vyhodnocení balastních vod v Plané nad Lužnicí 

   Autor: Bartůšková Kateřina; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kotek Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem práce je popsat problematiku balastních vod. Vysoké množství balastních vod má negativní ekonomické dopady a výrazně ovlivňuje čištění odpadních vod. Výslednému řešení předchází monitoring odpadních vod a lokalizace ...
  • Rekonstrukce stoky 

   Autor: Švejdová Nikola; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Štefanová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Daná bakalářská práce zpracovává přehled metod výstavby a opravy, respektive obnovy podzemního trubního vedení za použití bezvýkopových metod. Je zaměřena na metody použitelné zejména pro rekonstrukci stokové sítě, konkrétně ...
  • Infekční vody vypouštěné do stokové sítě 

   Autor: Hegar Jan; Vedoucí práce: Nábělková Jana; Oponent práce: Sýkora Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce si klade za cíl vyjasnit problematiku infekčních odpadních vod ze zdravotnických zařízení, které jsou vypouštěny do stokové sítě. Zabývá se příslušnými českými zákony a normami spojenými s touto tématikou, ...
  • Vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu úpravny vody Valašské Meziříčí po rekonstrukci 

   Autor: Zvěřina Štěpán; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Libosvár Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předmětem bakalářské práce je vyhodnocení probíhajícího zkušebního provozu rekonstruované úpravny vody Valašské Meziříčí. Cílem práce je porovnání stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci. Budou vyhodnocena data jakosti ...
  • Rekonstrukce kanalizace v ulici Černomořská 

   Autor: Spilka Tomáš; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Moučka Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na materiály kanalizačních stok, jejich návrh a výstavbu. Praktická část práce se zabývá rekonstrukcí kanalizace v ulici Černomořská v Praze. Rekonstrukce stoky bude provedena ...
  • Použití bezvýkopových technologií na výstavbu stoky 

   Autor: Brabec Jan; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kubík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Cílem této bakalářské práce je zkoumání a vyhodnocení variant a subvariant bezvýkopových technologií při výstavbě uliční stoky v dané lokalitě, realizované v čase tvorby bakalářské práce. Z hlediska formy je tato práce ...
  • Odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě pitné vody 

   Autor: Perlíková Lucie; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Plachá Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou odstraňování železa a manganu z podzemních vod při úpravě na vodu pitnou. Práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. Teoretická část se zabývá metodami odstraňování železa ...
  • Vyhodnotenie vplyvu rekonštrukcie ČOV Streženice na akosť vody na odtoku z čistiarne 

   Autor: Gabková Zuzana; Vedoucí práce: Slavíčková Kateřina; Oponent práce: Vašková Daniela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Táto bakalárska práca popisuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd v Streženiciach a vyhodnocuje zmeny kvality vody na odtoku z čistiarne po jej realizácii. Účelom rekonštrukcie bolo zabezpečenie mechanicko - biologického ...
  • Zhodnocení účinnosti kořenové čistírny odpadních vod 

   Autor: Kejhová Markéta; Vedoucí práce: Šťastná Gabriela; Oponent práce: Synáčková Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Předmětem bakalářské práce je zhodnocení účinnosti kořenových čistíren. Posouzení funkčnosti na odstraňování organických a nerozpuštěných látek z odpadní vody. Dále pak na odstranění amoniakálního znečištění a fosforu. V ...
  • Výstavby kanalizace 

   Autor: Srchová Marie; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Volšíčková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá výstavbou kanalizace v středočeské obci Mečeříž. Hlavním cílem je posouzení nedostatků v projektové dokumentaci, výstavbě kanalizace a konečném provedení kanalizace. První část studie zahrnuje různé ...
  • Rekonstrukce historické čistírny pro domov seniorů Konojedy 

   Autor: Jeřábek Michal; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Stahr Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Cílem této závěrečné práce je srozumitelně popsat problematiku čištění odpadních vod. To zahrnuje rozebrání charakteristik jednotlivých typů odpadních vod a popsání technologických postupů pro získání vyčištěné vody, kterou ...
  • Čerpadla ve vodárenství 

   Autor: Klodner Michal; Vedoucí práce: Čiháková Iva; Oponent práce: Šťastný Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-28)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obcí Psárov a Tříklasovice 

   Autor: Riegerová Aneta; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Nováková Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Velký Malahov 

   Autor: Volfová Michaela; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Kovaříková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Způsoby snížení vázaného chloru v bazénech 

   Autor: Držala Šimon; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Posouzení ČOV Hluboká nad Vltavou - Zámostí 

   Autor: Candrová Šárka; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vady a nedostatky zdravotně inženýrských staveb 

   Autor: Valečka Martin; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vodohospodářská studie v ZOO 

   Autor: Táborský Jan; Vedoucí práce: Šťastný Bohumil; Oponent práce: Mach Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Studie odvádění a čištění odpadních vod obce Jistebnice 

   Autor: Žbánková Lucie; Vedoucí práce: Synáčková Marcela; Oponent práce: Sobota Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)