Now showing items 1-20 of 64

   Subject
   Asbestos,asbestos cement,trenchless technology,rehabilitation,liquidation (disposal),water distribution pipes [1]
   Azbest,azbestocement,bezvýkopové technologie,sanace,likvidace,vodovodní potrubí [1]
   biological pond, wastewater treatment plant, tertiary treatment [1]
   Constructed wetlands, waste water, filtration bed, cleaning efficiency [1]
   Čistírna odpadních vod, znečištění,limity vypouštění [1]
   čištění odpadních vod, účinnost čištění, ČOV Havlíčkův Brod [1]
   čištění odpadních vod,účinnost čištění,ČOV Plzeň [1]
   dočišťovací nádrž, čistírna odpadních vod, terciální čištění [1]
   Domestic wastewater treatment plant,Sewerage,Wastewater,Group wastewater treatment plant,Underground water,Surface water,Infiltration [1]
   Domovní čistírna odpadních vod,Kanalizace,Odpadní voda,Skupinová čistírna odpadních vod,Voda podzemní,Voda povrchová,Vsak [1]
   drainage,precipitation water,absorption,retention,urbanized area [1]
   Drinking water treatment, Water sources, Drinking water quality, Dissolved air flotation, Filter underdrain systems, Adsorption with granular activated carbon, Membrane processes, UV radiation [1]
   drinking water, water mains, water pipe, pressure, water source, water reservoir, water zone, water consumption [1]
   Hospodaření s dešťovou vodou,Vsakování,Regulovaný odtok,Retence srážkové vody [1]
   hospodaření s dešťovými vodami,vsakování,retence,srážkové vody,hydraulický návrh stokové sítě [1]
   infectious wastewater, drinking water contamination, health facilities wastewater treatment and desinfection, sewerage system, pathogenic microorganisms [1]
   infekční odpadní vody, kontaminace pitné vody, čištění a dezinfekce odpadních vod ze zdravotnických zařízení, kanalizace, patogenní mikroorganismy [1]
   Jezero,lom,rekultivace,zbytková jáma,koncentrace,zhodnocení,kvalita vody,chemismus,lom Ležáky,lom Chabařovice,lom Barbora [1]
   kanalizace, čistírna odpadních vod,materiál, investiční náklady [1]
   Kanalizace, trouba, šachta, kapacita, odtokové množství [1]