Zobrazují se záznamy 1-20 z 42

   Klíčové slovo
   biological pond, wastewater treatment plant, tertiary treatment [1]
   Constructed wetlands, waste water, filtration bed, cleaning efficiency [1]
   Čistírna odpadních vod, znečištění,limity vypouštění [1]
   čištění odpadních vod, účinnost čištění, ČOV Havlíčkův Brod [1]
   dočišťovací nádrž, čistírna odpadních vod, terciální čištění [1]
   Drinking water treatment, Water sources, Drinking water quality, Dissolved air flotation, Filter underdrain systems, Adsorption with granular activated carbon, Membrane processes, UV radiation [1]
   drinking water, water mains, water pipe, pressure, water source, water reservoir, water zone, water consumption [1]
   infectious wastewater, drinking water contamination, health facilities wastewater treatment and desinfection, sewerage system, pathogenic microorganisms [1]
   infekční odpadní vody, kontaminace pitné vody, čištění a dezinfekce odpadních vod ze zdravotnických zařízení, kanalizace, patogenní mikroorganismy [1]
   kanalizace, čistírna odpadních vod,materiál, investiční náklady [1]
   Kanalizace, trouba, šachta, kapacita, odtokové množství [1]
   Kanalizace,splaškové vody, dešťové vody [1]
   Key words: reconstruction, technological equipment, waste water, organics [1]
   Kľúčové slová: rekonštrukcia, technologické zariadenia, odpadová voda, organické látky [1]
   Kořenová čistírna, odpadní voda, filtrační pole, účinnost čištění [1]
   Methods of rehabilitation, Trenchless technology, Pipeline capacity, Camera inspection, Reconstruction, Connection, Shaft, PCSWMM, CARE-S, Underground line [1]
   Metody sanace, Bezvýkopové technologie, Kapacita potrubí, Kamerový průzkum, Rekonstrukce, Přípojka, Šachta, PCSWMM, CARE-S, Podzemní vedení [1]
   Oddílná kanalizace, stoková síť, technologie provedení stokové sítě, materiál stokových sítí [1]
   odpadní vody, čistírna odpadních vod, technologické postupy, rekonstrukce [1]
   pitná voda, vodovod, potrubí, tlak, vodní zdroj, vodojem, tlakové pásmo, spotřeba vody [1]