• Úprava a zkapacitnění Lomnice 

      Autor: Blovská Markéta; Vedoucí práce: Marešová Ivana; Oponent práce: Nevoral Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Předmětem bakalářské práce je zlepšení odtokových poměrů řeky Lomnice ve vybraném úseku ř. km 28,082 až 29,962. V této práci je navržena přírodě blízká úprava Lomnice, včetně zkapacitnění jejího koryta.