Now showing items 58-77 of 109

   Subject
   open channel hydraulics [1]
   Open-channel hydraulice,flood plain,2D model,HEC-RAS,Manning´s roughness coefficient,DMR 5G [1]
   Open-channel hydraulics, two-dimensional mathematical modelling of water flow, FESWMS, Flo2DH, water divider [1]
   Outflow [1]
   pojištění [1]
   povodně, protipovodňová opatření, ochranná hráz, Staré Ouholice [1]
   Povodňové jevy [1]
   propustek, hydraulika propustků, vtok, geometrie vtoku, volná hladina, tlakové proudění, místní ztráta, zúžená hloubka, součinitel, vír, kapacita, fyzikální modelování, zahlcení vtoku [1]
   propustky, ztráta na výtoku z propustku, ztráta náhlým rozšířením, Bordova ztráta, součinitel místní ztráty na výtoku, fyzikální modelování [1]
   protipovodňová ochrana [1]
   Proud [1]
   proudění vzduchu,rychlost a směr větru,logaritmický profil větru,drsnostní výška,třecí rychlost,přízemní vrstva atmosféry [1]
   Proudění,jednorozměrný model,kapacita koryta,Červený potok,průtok,záplavové čáry,program HEC-RAS,ochranné hrázky [1]
   překlopné srážkoměry, intenzita srážek, čidlo vlhnutí listu, doba trvání srážky, laserový detektor srážek, městská hydrologie [1]
   radiační bilance zemského povrchu,krátkovlnná radiace,albedo,dlouhovlnná radiace,pyranometr,pyrgeometr,difuzní krátkovlnné záření,extenzivní zelené střechy [1]
   radiation balance of the Earth's surface,shortwave radiation,albedo,longwave radiation,pyranometer,pyrgeometer,diffuse shortwave radiation,extensive green roof [1]
   Rainfall detection,non-traditional sensors,TMS3 sensors,laser precipitation monitor [1]
   rainfall interception, interception loss, saturated interception capacity, free throughfall, rainfall interception model, Norway spruce [1]
   risk of flood damages [1]
   River hydraulics,one-dimensional and two-dimensional mathematical modeling of water flow,HEC-RAS River Analysis System,unsteady flow,water divider,reservoir,Manning´s roughness coefficient [1]