Now showing items 24-43 of 109

   Subject
   Flood events [1]
   flood protection [1]
   flood, flood protection, levee, Staré Ouholice [1]
   Flow,one-dimensional model,channel capacity,Červený potok,flow rate,flood lines,HEC-RAS,protective levees [1]
   Fluent [1]
   green roof, test bed, green roof segment, runoff coefficient, cascade of linear reservoirs [1]
   green roofs,simple storage routing model,instantaneous unit hydrograph,stonecrops,storm water detention,test beds [1]
   HEC-RAS, steady flow, capacity of the channel, Manning`s roughness coefficient, flow, opened channel, flood plain, flood plain line [1]
   HEC-RAS, ustálené nerovnoměrné proudění, kapacita koryta, Manningův drsnostní součinitel, průtok, otevřené koryto, záplavové území, záplavová čára [1]
   HEC–RAS [1]
   hydraulika otevřených koryt [1]
   Hydraulika otevřených koryt, dvourozměrné matematické modelování proudění vody, FESWMS, Flo2DH, rozdělovací objekt [1]
   Hydraulika otevřených koryt,jednorozměrné a dvourozměrné matematické modelování proudění vody,HEC-RAS River Analysis System,neustálené proudění,rozdělovací objekt,vodní nádrž,Manningův součinitel drsnosti [1]
   Hydraulika otevřených koryt,záplavové území,2D model,HEC-RAS,Manningův drsnostní součinitel,DMR 5G [1]
   industrial estates [1]
   industriální pozemky [1]
   Inflow [1]
   insurance [1]
   intercepce, intercepční ztráta, nasycená intercepční kapacita, hodnota volného propadu, model intercepce, smrk ztepilý [1]
   jez,rekonstrukce,skluzová konstrukce,úprava koryta,povodňový průtok [1]