Now showing items 31-50 of 109

   Subject
   HEC-RAS, steady flow, capacity of the channel, Manning`s roughness coefficient, flow, opened channel, flood plain, flood plain line [1]
   HEC-RAS, ustálené nerovnoměrné proudění, kapacita koryta, Manningův drsnostní součinitel, průtok, otevřené koryto, záplavové území, záplavová čára [1]
   HEC–RAS [1]
   hydraulika otevřených koryt [1]
   Hydraulika otevřených koryt, dvourozměrné matematické modelování proudění vody, FESWMS, Flo2DH, rozdělovací objekt [1]
   Hydraulika otevřených koryt,jednorozměrné a dvourozměrné matematické modelování proudění vody,HEC-RAS River Analysis System,neustálené proudění,rozdělovací objekt,vodní nádrž,Manningův součinitel drsnosti [1]
   Hydraulika otevřených koryt,záplavové území,2D model,HEC-RAS,Manningův drsnostní součinitel,DMR 5G [1]
   industrial estates [1]
   industriální pozemky [1]
   Inflow [1]
   insurance [1]
   intercepce, intercepční ztráta, nasycená intercepční kapacita, hodnota volného propadu, model intercepce, smrk ztepilý [1]
   jez,rekonstrukce,skluzová konstrukce,úprava koryta,povodňový průtok [1]
   katastrofické modelování [1]
   Key words: atmospheric deposition of nitrogen,meteorological factors,Canopy budget model,possibilities of mathematical modeling of nitrogen depositio [1]
   Klíčová slova: atmosférická depozice dusíku,meteorologické faktory,Canopy budget model,možnosti matematického modelování depozice dusíku [1]
   Kruhový propustek, místní ztráta na vtoku do propustku, zúžená hloubka, matematické modelování, CFD, Ansys CFX. [1]
   kvalita odpadovej vody,transformačné procesy,transportné procesy,kvalitatívna sonda SQUID [1]
   Lake Thermal Stratification,Climate Change,Climate Change Impact,Emission Scenarios,Projections of Regional Climate Change,Drinking Water Reservoirs Josefův Důl and Souš in Jizera Mountains [1]
   městské klima,tepelné ostrovy,chladné střechy [1]