• Analýza nejistot při měření chodu splavenin ve sklopném žlabu 

   Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-18)
   Předkládaná práce se zabývá popisem a vyhodnocením standardních odchylek měřených veličin při proudění s chodem splavenin ve sklopném žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický průběh pokusu, teoretický ...
  • Analýza odporů upravených koryt za zvýšených průtoků 

   Autor: Vaníková Alena; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza odtokových poměrů povodí Liz s využitím stabilních izotopů 

   Autor: Urban Lukáš; Vedoucí práce: Dohnal Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza povodňové situace z roku 2013 na řece Mrlině 

   Autor: Glonek Petr; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-02-01)
  • Analýza rozdělení frakcí v transportované bimodální směsi v laboratovním žlabu 

   Autor: Hlom Jan; Vedoucí práce: Matoušek Václav; Oponent práce: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Předkládaná práce se zabývá určováním okamžitého a průměrného poměru transportovaného množství jednotlivých frakcí v proudu dvousložkové směsi v laboratorním žlabu. V práci je popsán recirkulační sklopný žlab, typický ...
  • Analýza vertikálních profilů základních meteorologických veličin na meteostanici Dukovany 

   Autor: Černý Filip; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fišák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce se zabývá analýzou vertikálních profilů meteorologických veličin měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech. Vertikální profily jsou využity k výpočtu teplotního gradientu. Vypočteny jsou také aktuální a nasycený ...
  • Bazinův ostrohranný přeliv 

   Autor: Kožant Petr; Vedoucí práce: Picek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Detekce srážek pomocí alternativních levných sensorů 

   Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Tesař Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Práce se především zabývá posouzením použitelnosti netradičních levných autonomních senzorů, TMS3 čidel, k detekci srážek. Čidla jsou primárně určena k měření vlhkosti v půdě. Navržen a testován byl algoritmus, který ...
  • Dynamika srážek na malém urbanizovaném provodí 

   Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fencl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Tato práce porovnává několik různých přístrojů, sloužících k detekci a měření srážek. Zpracována a porovnávána byla data z překlopných srážkoměrů, laserového detektoru srážek a dvou nestandardních přístrojů, senzorů primárně ...
  • Empirické rychlostní vzorce 

   Autor: Najmanová Jaroslava; Vedoucí práce: Mattas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Epizodická acidifikace v podmínkách malého horského povodí 

   Autor: Lamač Lukáš; Vedoucí práce: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-24)
  • Globální změny klimatu a jejich dopad na alpinská povodí: Vysoké Tatry, Slovensko 

   Autor: Liďák Jan; Vedoucí práce: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Horizontální atmosférické srážky v horském povodí 

   Autor: Palán Ladislav; Vedoucí práce: Křeček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-28)
  • Hydraulická funkce mostních objektů v širokých inundacích 

   Autor: Ondoková Tereza; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Hydraulická funkce skluzu VD Koryčany 

   Autor: Lexa Martin; Vedoucí práce: Havlík Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích 

   Autor: Ernest Vilém; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Machek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Bakalářská práce se zabývá hydraulickou studií rozdělovacího objektu vodního díla Rozkoš na řece Úpě. Studie je založena na dvourozměrném matematickém modelování proudění vody rozdělovacím objektem. Důraz je kladen na ...
  • Hydraulická studie rozdělovacího objektu na Úpě v Ratibořicích 

   Autor: Ernest Vilém; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Machek Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-06)
   Diplomová práce se zabývá hydraulickou studií funkce rozdělovacího objektu na řece Úpě v Ratibořicích. Práce popisuje výpočet průběhu hladin pomocí matematického modelu v programu HEC-RAS, kde je kombinován jednorozměrný ...
  • Hydraulická vodivost půdy na experimentální ploše Liz 

   Autor: Stehlíková Svatava; Vedoucí práce: Votrubová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Hydraulické řešení sdruženého objektu stokové sítě v lokalitě Tábor 

   Autor: Regnerová Tereza; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Havlík Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením návrhu sdruženého objektu na stokové síti ve městě Tábor. Jedná se o systém spadišť a odlehčovacích komor, který nahrazuje původní stavbu. Kvůli limitujícím místním podmínkám se ...
  • Hydraulika vertikálních spadišť s přímým nátokem 

   Autor: Šindelářová Jana; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)