Now showing items 5-24 of 109

   Subject
   air entrainment, drop manhole, energy dissipation, sewer overflow, side channel, water jet trajectory [1]
   air mass movement,wind speed and direction,logarithmic wind profile,roughness length,frictional velocity,atmospheric surface layer [1]
   Alpine catchment,water balance,precipitation-runoff relationship,actual and potential evapotranspiration,lumped and distributed hydrological model,uncertainties of estimating the hydrological and meteorological data in a mountain catchment area [1]
   Alpínské povodí,vodní bilance,srážko-odtokový vztah,aktuální a potenciální evapotranspirace,jednoduchý a distribuovaný hydrologický model,nejistoty stanovení hydrologických a meteorologických dat v horském povodí [1]
   Bazén [1]
   boční přeliv, disipace energie, odlehčovací komora, provzdušnění, sběrný žlab, spadiště, trajektorie paprsku [1]
   broad-crested weir, measurements of the water surface profile, influence of water under the weir, undular hydraulic jump [1]
   Broad-crested weir,submerged broad-crested weir,contemporary methods of calculation of submerged broad-crested weir,recirculation area under the weir,Impulse – momentum equation [1]
   catastrophe modelling [1]
   CFD [1]
   Circular culvert, loss of energy by the inlet to the culvert, decreased depth, mathematical modelling, CFD, Ansys CFX. [1]
   culvert, culvert hydraulics, inlet, inlet geometry, free flow, full flow, head loss, contracted depth of flow, coefficient, whirlpool, capacity, physical modelling, submerged inlet [1]
   culverts, culvert exit loss, loss due to sudden expansion, Borda-Carnot equation, culvert exit loss coefficient, physical modelling [1]
   Dead zone [1]
   Detekce srážek,netradiční senzory,TMS3 senzory,laserový detektor srážek [1]
   Ecological discharge, Climate changes, Minimal residual flow, Biodiversity, Acid atmospheric deposition, Acidification, Drought, Flood [1]
   Ekologický průtok, Klimatické změny, Minimální zůstatkový průtok, Biodiverzita, Kyselá atmosférická depozice, Acidifikace, Sucho, Povodeň [1]
   evaporace,evapotranspirace,Penmanova metoda,Penmanova-Monteithova metoda,radiační poměry stanoviště,tok tepla do půdy [1]
   evaporation,evapotranspiration,Penman method,Penman-Monteith method,radiation balance of the surface,soil heat flu [1]
   Flood events [1]