• The effect of different rainfall information on uncertainty in urban runoff modelling 

      Autor: Pastorek Jaroslav; Vedoucí práce: Bareš Vojtěch; Oponent práce: Scheidegger Andreas
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
      Srážko-odtokové modelování je užitečná technika používaná v hydrologii urbanizovaných povodí. Pro tuto techniku je klíčové disponovat spolehlivými informacemi o srážkách. Mikrovlnné spoje představují nový zdroj srážkových ...