• Radiační bilance vybraných přirozených a antropogenních povrchů 

      Autor: Müller Jiří; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Pavlásek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-02-10)
      Radiační bilance zemského povrchu patří k meteorologickým údajům, které se využívají v širokém spektru technických a přírodovědných oborů. Znalost radiačních složek se uplatňuje nejen při analýzách procesů v přirozených ...