• Vliv vlastností povrchu na vertikální profily rychlosti větru 

      Autor: Černý Filip; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Hostýnek Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-24)
      Práce se zabývala analýzou směrů a rychlostí větru měřených na meteorologickém stožáru v Dukovanech a následným výpočtem drsnostní výšky z vertikálních profilů větru. Cílem práce bylo provést výběr měřených profilů vhodných ...