• Modelový výzkum proudění na vtoku do propustku 

      Autor: Sedláček Daniel; Vedoucí práce: Havlík Aleš; Oponent práce: Mattas Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Práce se zaměřuje na vtoky kruhových propustků. Cílem práce je nalezení zúžené hloubky, stanovení velikosti součinitele místní ztráty na vtoku do kruhového propustku pro různé geometrie vtoku, stanovení dalších součinitelů ...