• Dynamika srážek na malém urbanizovaném provodí 

      Autor: Mikešová Veronika; Vedoucí práce: Dohnal Michal; Oponent práce: Fencl Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
      Tato práce porovnává několik různých přístrojů, sloužících k detekci a měření srážek. Zpracována a porovnávána byla data z překlopných srážkoměrů, laserového detektoru srážek a dvou nestandardních přístrojů, senzorů primárně ...